Πλαίσιο Θέσεων

Home » Το κόμμα » Πλαίσιο Θέσεων

Γραμματεία Πολιτικού Σχεδιασμού

ΠΛΑΙΣΙΟ ΘΕΣΕΩΝ

Αθήνα 2019

 

Α. Οι Θέσεις του ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΝΕΩΝ για τους Θεσμούς

1. Θεσμοί
1.1. Για την προστασία των Θεσμών
1.2. Για το Σύνταγμα της Ελλάδας
1.3. Για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
1.4. Για τον Πρωθυπουργό και την Κυβέρνηση
1.5. Για τη Βουλή και τους Βουλευτές
1.6. Για τη Βουλευτική Ασυλία
1.7. Για τα Πολιτικά Κόμματα
1.8. Για τις Εκλογές και το Εκλογικό Σύστημα
1.9. Για την Εκτέλεση Δημοψηφισμάτων
1.10. Για τη Δικαστική Εξουσία
1.11. Για τη Θρησκεία και την Ορθόδοξη Εκκλησία
1.12. Για το Συνδικαλισμό
1.13 Για το Συνήγορο του Πολίτη
1.14. Για την Αρχή προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
1.15. Για τη Δημοσιογραφία, τα ΜΜΕ και το ΕΡΣ

Β. Οι Θέσεις του ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΝΕΩΝ για τα Επιμέρους Θέματα της Πολιτικής

Β.1. Για την Εξωτερική μας Πολιτική
1. Εξωτερική Πολιτική
1.1. Για τις γειτονικές μας χώρες
1.2. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
1.3. Για τις ΗΠΑ
1.4. Για την Ομογένεια

Β.2. Για την Εθνική μας Άμυνα
2. Εθνική Άμυνα
2.1. Για τον άξονα «Οργάνωση και Συγκρότηση» του στρατού μας
2.2. Για τον άξονα «Ανθρώπινο Δυναμικό» του στρατού μας
2.3. Για τον άξονα «Εξοπλισμός και Υποστήριξη» του στρατού μας

Β.3 Για τη Δημόσια Διοίκηση
3. Δημόσια Διοίκηση
3.1. Για την Κεντρική Δημόσια Διοίκηση
3.2. Για την Τοπική Αυτοδιοίκηση
3.3. Για την Ακριτική Ελλάδα

Β.4. Για την Οικονομία
4. Οικονομία
4.1. Για την Οικονομική Πολιτική
4.2. Για την Κρατική Επιχειρηματική Δραστηριότητα
4.3. Για την Ιδιωτική Επιχειρηματικότητα
4.4. Για τη Φορολογική Πολιτική
4.5. Για τις αποκρατικοποιήσεις εταιρειών του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα

Β.5 Για τη Δικαιοσύνη
5. Δικαιοσύνη
5.1. Για την Ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης
5.2. Για το Νομικό μας Σύστημα
5.3. Για την Αμεσότητα στην απονομή της Δικαιοσύνης
5.4. Για τα Σωφρονιστικά Ιδρύματα
5.5. Για τα αδικήματα με ιδιαίτερη Κοινωνική Σημασία

Β.6 Για την Ασφάλεια, τη Δημόσια Τάξη και τα Σώματα Ασφαλείας
6.1. Ασφάλεια, Δημόσια Τάξη και Σώματα Ασφαλείας
6.2. Για το ρόλο των Σωμάτων Ασφαλείας

Β.7 Για την Ανάπτυξη της Ελλάδας και των Ελλήνων
7. Για την Ανάπτυξη
7.1. Για τη δημογραφία
7.2. Για την Εγκληματικότητα
7.3. Για το Εμπόριο
7.4. Για την Πρωτογενή Παραγωγή {Γεωργία, Κτηνοτροφία, Αλιεία)
7.5. Για τον Τουρισμό
7.6. Για τη Βιομηχανία
7.7. Για τα Δημόσια Έργα

Β.8. Για την Κοινωνική Μέριμνα, την Κοινωνική Πρόνοια, την Υγεία, την Εργασία
και την Κοινωνική Ασφάλιση
8. Κοινωνική Μέριμνα
8.1. Για τα Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ)
8.2. Για τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ)
8.3. Για την Υγεία
8.4. Για την Παροχή Υπηρεσιών Υγείας και τον Ενιαίο Φορέα Υγείας
8.5. Για το ΕΣΥ και το Σύστημα Εθνικής Υγείας
8.6. Αναγκαίες Διορθωτικές παρεμβάσεις σε επιμέρους θέματα Υγείας και το ΕΣΥ, με βάση το σημερινό καθεστώς λειτουργίας τους
8.7. Για την χορήγηση φαρμάκων
8.8. Για την Κοινωνική Ασφάλιση
8.9. Για την Συνταξιοδοτική Πολιτική

Β.9 Για την Παιδεία, την Εκπαίδευση, τον Πολιτισμό, τον Αθλητισμό
9. Για την Παιδεία
9.1. Για την Εκπαίδευση
9.2. Για τη Βασική Εκπαίδευση
9.3. Για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
9.4. Για το Πανεπιστημιακό Άσυλο
9.5. Για τη Φοιτητική Μέριμνα
9.6. Για τα μη-κρατικά Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
9.9. Για την Επιστημονική Έρευνα
9.10. Για τον Πολιτισμό και την Παράδοση
9.11 . Για τον Αθλητισμό

Β.10. Για τις Επικοινωνίες, τις Συγκοινωνίες και τη Ναυτιλία
10.1. Για τις Επικοινωνίες
10.1. Για τη σταθερή τηλεφωνία και τον ΟΤΕ
10.2. Για την ηλεκτρονική επικοινωνία και το Διαδίκτυο
10.3. Για τη ταχυδρομική επικοινωνία και τα ΕΛΤΑ
10.4. Για τις Συγκοινωνίες και τις Μεταφορές
10.5. Για τις οδικές Συγκοινωνίες και μεταφορές
10.6. Για την Οδική Ασφάλεια
10.7. Για τις σιδηροδρομικές Συγκοινωνίες και μεταφορές
10.8. Για τις Ακτοπλοϊκές Συγκοινωνίες και μεταφορές
10.9. Για τη Ναυτιλία
10.10. Για το Ναυτικό Επάγγελμα
10.11. Για την Εμπορική Ναυτιλία
10.12. Για τα λιμάνια μας
10.13. Για τη Ναυπηγική Βιομηχανία

Β.11 Για το Περιβάλλον, τη Χωροταξία και την Ενέργεια
11.1. Περιβάλλον, Χωροταξία και Ενέργεια
11.2. Έλλειψη περιβαλλοντικής συνείδησης στους Έλληνες
11.3. Η περιβαλλοντική μόλυνση
11.4. Η διαχείριση των απορριμμάτων
11.5. Για τα Δάση
11.6. Για το υδάτινο περιβάλλον
11.7. Για τη Χωροταξία
11.8. Για την Ενέργεια και τον Ενεργειακό Σχεδιασμό
11.9. Για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
11.10. Για τις Εγχώριες Πηγές Ενέργειας
11.11. Για το Φυσικό Αέριο

Α, Οι Θέσεις του ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΝΕΩΝ για τους Θεσμούς

1. Θεσμοί
Θεωρούμε τους θεσμούς ως τους θεμελιώδεις φορείς των νόμων του Ελληνικού κράτους και ως τους βασικούς μοχλούς λειτουργίας και ανάπτυξης της Ελληνικής κοινωνίας. Πιστεύουμε ότι η λειτουργία των θεσμών θα πρέπει να μεταβάλλεται ή να παύει μόνον μέσα από τις κατάλληλες συνταγματικές και καταστατικές αλλαγές.

1.1. Για την Προστασία των Θεσμών
Πιστεύουμε ότι οι θεσμοί της κοινωνίας μας θα πρέπει να προστατεύονται και αντίστοιχα, ότι θα πρέπει να προβλέπονται και να εφαρμόζονται ποινές για όσους σκόπιμα παρεμποδίζουν τη νόμιμη λειτουργία τους. Ακόμα επειδή στους θεσμούς περιλαμβάνονται τα ιερά και τα εθνικά μας σύμβολα, θεωρούμε ότι θα πρέπει είτε να εφαρμόζονται τα όσα προβλέπονται για όσους τα προσβάλλουν ή τα καταστρέφουν, είτε να τιμωρούνται αυτοί που αποδεδειγμένα παρέλειψαν να τα προστατέψουν.

1.2. Για το Σύνταγμα της Ελλάδας
Θεωρούμε το Σύνταγμα της Ελλάδας ως τον καταστατικό μας νόμο που θα πρέπει να είναι απόλυτα σεβαστός και τηρούμενος από όλους τους φορείς και από όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα της χώρας μας. Δεσμευόμαστε να αγωνιζόμαστε πάντα και με όλες μας τις δυνάμεις για την προστασία του συντάγματος μας, σε κάθε περίπτωση ή προσπάθεια
παραβίασης, παράκαμψης ή αμφισβήτησης του, από οποιονδήποτε εσωτερικό ή εξωτερικό παράγοντα.

1.3. Για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
Πιστεύουμε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μας θα πρέπει να είναι ένα υπερκομματικό πρόσωπο κοινής αποδοχής, ανεξάρτητος, αδέσμευτος και θεματοφύλακας της πατρίδας μας.
Είμαστε αντίθετοι στον τρόπο που γίνεται σήμερα η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Θα συμφωνούσαμε προς την κατεύθυνση της απευθείας εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας από το λαό, εφόσον οι αρμοδιότητες του έπαυαν να περιορίζονται στην εθιμοτυπία και του αναγνωρίζονταν ξανά οι αρμοδιότητες που προβλέπονταν από το σύνταγμα του 1975.

Πιστεύουμε ότι, σε ενίσχυση του θεσμού του Προέδρου της Δημοκρατίας, θα ήταν χρήσιμη η θέσπιση ενός «συμβουλίου που θα λειτουργούσε ως συμβουλευτικό όργανο του και θα απαρτίζονταν από τον εκάστοτε Πρωθυπουργό και τους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης, τον Πρόεδρο της Βουλής, τον Πρόεδρο των Ανωτάτων Δικαστηρίων,
τον Αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων, τον αρχαιότερο του Διπλωματικού Σώματος.

1.4. Για τον Πρωθυπουργό και την Κυβέρνηση
Θεωρούμε ότι το σύστημα εκλογής κυβερνήσεων που υπάρχει σήμερα, έχει οδηγήσει την πολιτική ζωή της χώρας σε ένα ιδιότυπο καθεστώς «πρωθυπουργικής μονιμότητας».
Δεσμευόμαστε να αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις για την αντιμετώπιση και τη διόρθωση του προβλήματος αυτού και θεωρούμε αναγκαίο, ως πρώτο μέτρο προς την κατεύθυνση αυτή, να υπάρξει αποσύνδεση των διαδικασιών εκλογής κυβέρνησης από εκείνες της εκλογής βουλευτών. Θεωρούμε, ακόμα, ότι θα πρέπει να υπάρχει περιορισμός στο δικαίωμα της επανεκλογής ενός ανθρώπου ως Πρωθυπουργού, σε αντιστοιχία με τα ισχύοντα για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

1.5. Για τη Βουλή και τους Βουλευτές
Θέλουμε μία βουλή που θα αποτελείται από βουλευτές που θα έχουν ανεξαρτησία γνώμης και θα μπορούν να την εκφράζουν χωρίς τους φόβους της «κομματικής πειθαρχίας». Από βουλευτές που θα αναλάβουν ουσιαστικά το νομοθετικό έργο και που θα χρησιμοποιούν το διάλογο και τις συναινετικές διαδικασίες για να εξασφαλίζουν την πλειοψηφία που θα απαιτείται για τη ψήφιση του κάθε νομοσχεδίου.

1.5.1. Για τη Βουλευτική Ασυλία
Αποδοκιμάζουμε έντονα την ασύδοτη χρήση της κοινοβουλευτικής ασυλίας που, στο όνομα της προστασίας του βουλευτή για την άσκηση του λειτουργήματος του, έχει μετατραπεί σε «επαγγελματικό προνόμιο ατιμωρησίας» των βουλευτών.

1.6. Για τα Πολιτικά Κόμματα
Πιστεύουμε ότι τα πολιτικά κόμματα πρέπει να λειτουργούν κάτω από ένα αυστηρό και συνταγματικά οριζόμενο θεσμικό πλαίσιο που θα προκαθορίζει επακριβώς τον τρόπο της λειτουργίας τους.
Η συμμόρφωση των κομμάτων με το προβλεπόμενο για αυτά πλαίσιο και ο έλεγχος της εφαρμογής όλων των σχετικών διατάξεων που προβλέπονται για αυτά, θα πρέπει να γίνεται σε ετήσια βάση από τη βουλή, την αρμόδια Δ.Ο.Τ. και το Συμβούλιο της Επικρατείας.

1.8. Για τις Εκλογές και το Εκλογικό Σύστημα
Πιστεύουμε ότι οι εκλογές, μαζί με τα δημοψηφίσματα, είναι η κορυφαία στιγμή της δημοκρατίας σε κάθε χώρα που έχει πολίτευμα του τύπου της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας.
Πιστεύουμε ότι, θα πρέπει να γίνει αποσύνδεση των διαδικασιών για την εκλογή κυβέρνησης από εκείνες της εκλογής βουλευτών, σε αντιστοιχία με τα όσα ισχύουν σε πολλές άλλες χώρες του κόσμου.
Πιστεύουμε ακόμα ότι το σύστημα με το οποίο θα γίνονται τόσο οι εκλογές για την ανάδειξη κυβέρνησης όσο και οι εκλογές για την ανάδειξη βουλευτών θα πρέπει να κατοχυρωθεί συνταγματικά και να μην αλλάζει ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε κυβέρνησης.

1.9. Για την Εκτέλεση Δημοψηφισμάτων
Θεωρούμε τα δημοψηφίσματα ως ένα ουσιώδες στοιχείο ολοκλήρωσης δημοκρατικού μας πολιτεύματος και ζητάμε την θεσμοθέτηση της υποχρέωσης της εκάστοτε κυβέρνησης να κάνει δημοψηφίσματα για όλα τα κρίσιμα εθνικά κοινωνικά θέματα.

1.10. Για τη Δικαστική Εξουσία
Πιστεύουμε ότι η ανεξάρτητη, από την εκτελεστική εξουσία, λειτουργία της δικαστικής εξουσίας αποτελεί ένα απαραίτητο και θεμελιώδες στοιχείο του κράτους δικαίου. Προτείνουμε τη θεσμοθέτηση της ανάδειξης της ανώτατης ηγεσίας της δικαιοσύνης, καθώς και των προϊσταμένων όλων των δικαστηρίων, με εσωτερικές εκλογές των μελών του δικαστικού σώματος, με παράλληλη θεσμοθέτηση ιδιαίτερα υψηλών ποιοτικών κριτηρίων για το βιογραφικό των υποψηφίων που θα μπορούν να είναι υποψήφιοι για τις θέσεις αυτές.

1.11. Για τη Θρησκεία και την Ορθόδοξη Εκκλησία
Αναγνωρίζουμε ότι η θρησκεία διαδραμάτισε πάντοτε σημαντικό ρόλο στην ιστορική πορεία του Ελληνισμού.
Πιστεύουμε ότι στη σύγχρονη Ελληνική κοινωνία που γίνονται σεβαστά όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν μπορεί και δεν θα πρέπει να γίνονται διακρίσεις σε βάρος καμίας θρησκείας ή δόγματος.
Παράλληλα, πιστεύουμε ότι ταυτόχρονα θα πρέπει επίσης να τηρούνται τα όσα προβλέπονται στο σύνταγμα και τους νόμους μας για την προστασία της «επικρατούσης θρησκείας της Ελλάδος», που είναι η «Ανατολική Ορθόδοξος του Χριστού Εκκλησία», αναγνώριση που το σύνταγμα μας προσφέρει στην ορθοδοξία σε ανταπόδοση των όσων και εκείνη προσέφερε στο Ελληνικό έθνος σε δύσκολες για την επιβίωση του στιγμές.

1.12. Για το Συνδικαλισμό
Πιστεύουμε σε ένα υγιές συνδικαλιστικό κίνημα που θα έχει σημαντικό ρόλο στην προστασία των οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων των εργαζομένων.
Παράλληλα, πιστεύουμε ότι ο συνδικαλισμός στην Ελλάδα έχει διαβρωθεί από έναν άκρατο κομματισμό. Προτείνουμε τη δημιουργία ενός ανώτατου συνδικαλιστικού θεσμού, στον οποίο θα εκπροσωπούνται ευρύτερα ύλες οι παραγωγικές και κοινωνικές τάξεις με τρόπο που θα εμποδίζει την εκδήλωση των προβλημάτων του συνδικαλιστικού κινήματος. Το όργανο αυτό , μέσα από διάλογο, θα διαμορφώνει προτάσεις που θα προασπίζουν τα συμφέροντα των εργαζομένων και θα υποβάλλονται στην κυβέρνηση προκειμένου να προωθηθούν και να γίνουν νόμοι του κράτους.

1.13. Για τον «Συνήγορο του Πολίτη»
θεωρούμε ότι ο θεσμός του συνηγόρου του πολίτη αποσκοπεί στη μεγαλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και προστασία των πολιτών από τις γραφειοκρατικές και τις αυθαίρετες πράξεις των οργάνων της διοίκησης όλων των επίπεδων και προτείνουμε την αναβάθμιση του και την παραχώρηση ουσιαστικότερων αρμοδιοτήτων ελέγχου και παρέμβασης σε αυτόν.

1.14. Για την «Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων»
Αναγνωρίζουμε το δικαίωμα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων του κάθε πολίτη. Παράλληλα, πιστεύουμε όμως και ότι ο τρόπος με τον οποίο θα ασκείται αυτή η προστασία δεν θα πρέπει ούτε να έρχεται σε αντίθεση με το ευρύτερο κοινωνικό συμφέρον ούτε να δημιουργεί άλλοθι για τη συγκάλυψη παρανομιών.

1.15. Για τη Δημοσιογραφία, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο
Πιστεύουμε ότι η ουσία και η ποιότητα μιας δημοκρατίας συνδέεται άμεσα με την ποιότητα και το επίπεδο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης που λειτουργούν σε αυτήν, ηλεκτρονικών και έντυπων. Για τον λόγο αυτό θεωρούμε αναγκαία την άμεση θέσπιση κανόνων λειτουργίας των ΜΜΕ, με σκοπό την άρση του θολού τοπίου που υπάρχει σήμερα σε αυτά, τόσο ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς τους όσο και ως προς την ποιότητα και την τυχόν σκοπιμότητα της ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας που προσφέρουν.
Πιστεύουμε ότι το δικαίωμα των πολιτών στην ενημέρωση θα πρέπει να προστατεύεται ουσιαστικά από ελέγχους και παρεμβάσεις τόσο θεσμικών όσο και έξω-θεσμικών παραγόντων. Για το λόγο αυτό καταδικάζουμε τη λογοκρισία κάθε μορφής, είτε αυτή προέρχεται από κρατικά όργανα είτε από τους ιδιοκτήτες των ΜΜΕ, και ζητάμε τη σύνταξη ενός δεοντολογικού πλαισίου λειτουργίας για τα ΜΜΕ.
Πιστεύουμε ότι η δημοσιογραφία αποτελεί ένα λειτούργημα που στηρίζει και προστατεύει την δημοκρατία και την κοινωνία μας και ζητάμε την προστασία των δημοσιογράφων από πιέσεις και παρεμβάσεις κατά την άσκηση του λειτουργήματός τους.
Ζητάμε την αναβάθμιση του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου σε θεσμική ανεξάρτητη αρχή ελέγχου όλων των ΜΜΕ και την απεξάρτηση του από τον σημερινό έλεγχο της κυβέρνησης.

Β. 1. Οι Θέσεις του ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΝΕΩΝ για την Εξωτερική μας Πολιτική

1. Εξωτερική Πολιτική
Πιστεύουμε ότι στο σημερινό διεθνές περιβάλλον, η εθνική εξωτερική μας πολιτική θα πρέπει να στοχεύει στην προάσπιση και στην προώθηση των Ελληνικών συμφερόντων. Στη διασφάλιση της Εθνικής μας κυριαρχίας από εξωτερικούς, πραγματικούς ή πιθανούς, κινδύνους. Στη προώθηση της θέσης ότι τα σύνορα μας είναι και τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ανάδειξη του ρόλου που μπορεί να έχει η χώρα μας στον ευρύτερο χώρο της λεκάνης της Ανατολικής Μεσογείου. Στην προστασία των Ελληνικών μειονοτήτων και της Ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς, σε όλες τις χώρες όπου ιστορικά υπάρχει ή υπήρξε Ελληνική παρουσία στο παρελθόν.
Πιστεύουμε ότι ένα βασικό στοιχείο της εξωτερικής μας πολιτικής θα πρέπει να είναι η ευρύτερη δυνατή ενημέρωση του λαού μας για τη σημερινή πραγματικότητα των εθνικών μας θεμάτων και η διαμόρφωση στον κάθε Έλληνα πολίτη ενός αισθήματος προσωπικής ευθύνης για την πορεία τους, ενός αισθήματος απαίτησης για συμμετοχή στη διαμόρφωση της στρατηγικής της αντιμετώπισης τους.
Πιστεύουμε, ακόμα, ότι ένα από τα ουσιαστικά στοιχεία της εξωτερικής μας πολιτικής πρέπει να είναι η δημιουργία ισχυρών Ελληνικών Lobbies σε όλες τις χώρες που έχουν τη δύναμη ευρύτερης παρέμβασης σε διεθνή fora και οργανισμούς, τα οποία θα στοχεύουν στην πληρέστερη ενημέρωση και στη διαμόρφωση μιας ευνοϊκής, για τα συμφέροντα της Ελλάδας, θέσης της κοινής γνώμης και των κυβερνήσεων των χωρών αυτών.

1.1. Για τις Γειτονικές μας Χώρες
Η Ελλάδα μπορεί και πρέπει να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στον ευρύτερο Βαλκανικό χώρο, εκμεταλλευόμενη την Ελληνική επιχειρηματική διείσδυση σε αυτές και προβάλλοντας την ευρύτερη ιστορική Ελληνική πολιτισμική παρουσία σε όλα τα Βαλκάνια. Ειδικότερα, σε σχέση με προβλήματα που έχουμε με γειτονικές μας χώρες προτείνουμε τα εξής. Οι θέσεις μας για το μείζον Εθνικό θέμα της Κύπρου, οφείλουν να είναι ανυποχώρητες από τα όσα προβλέπονται από τις διεθνείς συμβάσεις και το διεθνές δίκαιο και η μόνη δίκαιη λύση είναι αυτή που θα έχει ως βάση το σύνταγμα του I960 και την απομάκρυνση των στρατευμάτων κατοχής, σύμφωνα με τα πολλαπλά καταδικαστικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., για την εισβολή και κατοχή του νησιού από την Τουρκία, χωρίς βεβιασμένες κινήσεις αποδοχής «πρωτοβουλιών» και παρεμβάσεων «καλής» θέλησης.
Οι θέσεις μας για την Τουρκία, πρέπει να είναι ανυποχώρητες από τα όσα προβλέπονται από τις διεθνείς συμβάσεις και το διεθνές δίκαιο και να καθορίζονται με βάση το σεβασμό τους. Πιστεύουμε, ακόμα, ότι οφείλουμε να προασπίσουμε ενεργά, με προσφυγές σε διεθνή δικαστήρια και οργανισμούς, τα δικαιώματα των Ελλήνων που έχουν απομείνει στην Κωνσταντινούπολη και του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Τέλος, ως προς το θέμα της εισόδου της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η θέση της χώρας μας θα πρέπει να καθοριστεί με άμεσο δημοψήφισμα, στο οποίο ο λαός θα τοποθετηθεί θεωρώντας για το αν η Τουρκία έχει θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για γεωγραφικούς, πολιτισμικούς, θρησκευτικούς και πολιτικούς λόγους.
Οι θέσεις μας για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (FYROM), οφείλουν να είναι σταθερά συνδεδεμένες με την απόφαση του συμβουλίου των πολιτικών αρχηγών του 1992, ότι «Η ονομασία του κράτους των Σκοπίων δεν μπορεί και δεν πρέπει να περιλαμβάνει τον όρο «Μακεδονία» γιατί αυτό αποτελεί παραχάραξη της ιστορικής αλήθειας, οδηγεί στην αποσταθεροποίηση των Βαλκανίων και ανοίγει το δρόμο σε γεωστρατηγικές βλέψεις και διεκδικήσεις σε βάρος μας».
Ως προς το θέμα της εισόδου της FYROM στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η θέση της χώρας μας θα πρέπει να καθοριστεί με άμεσο δημοψήφισμα, και για όσο διάστημα διατηρείται η εκκρεμότητα της ονομασίας της η Ελλάδα να προβάλει βέτο στο να γίνει η FYROM μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

1.2. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
Πιστεύουμε ότι το μέλλον της χώρας μας συνδέεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σημαντικό βαθμό και είμαστε υπέρ της ενσωμάτωσης όλων των Ευρωπαϊκών χωρών σε μία βιώσιμη ένωση.
Κάτι τέτοιο είναι δυνατόν να επιτευχθεί μόνο στα πλαίσια μιας συνομοσπονδίας όπου θα αναγνωρίζονται και θα προστατεύονται οι ιστορικές τόσο οι πολιτισμικές και οι εθνικές ρίζες όσο και τα ιδιαίτερα εθνικά χαρακτηριστικά των Ευρωπαϊκών λαών. Πιστεύουμε, ακόμα, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί και οφείλει να διαμορφώνει συναινετικά μια κοινή εξωτερική πολιτική για θέματα μείζονος ενδιαφέροντος, η κάθε ευρωπαϊκή χώρα όμως, θα πρέπει να διατηρεί το δικαίωμα του βέτο για ζητήματα που έχουν ζωτική εθνική σημασία γι αυτήν.

1.3. Για τις Η.Π.Α.
Θεωρούμε ότι αποτελεί πολιτικό πραγματισμό η αναγνώριση της σημαντικής θέσης των Η.Π.Α. στον κόσμο, τόσο λόγω του ότι αποτελούν τη μοναδική σημερινή υπερδύναμη όσο και για την ιστορική προσφορά τους στους αγώνες εναντίον του φασισμού και επιδιώκουμε μια καλή και αρμονική σχέση μαζί τους.
Θεωρούμε όμως, επίσης, ότι το ευρύτερο πολιτικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οποία ανήκουμε και οι διεθνείς συνθήκες που διαμορφώνονται από την ανάκαμψη της Ρωσίας και την ανάπτυξη της Κίνας, μας επιτρέπουν να μην αποδεχόμαστε παθητικά τον οποιαδήποτε γεωπολιτικό σχεδιασμό των κυβερνήσεων των Η.Π.Α. και να αντιδρούμε στις περιπτώσεις που αυτός έρχεται σε αντίθεση με τα εθνικά μας συμφέροντα.

1.5. Για την Ομογένεια
Θεωρούμε ότι η Ελληνική ομογένεια αποτελεί ένα μεγάλο και αναξιοποίητο κεφάλαιο της Ελλάδας. Οι Ελληνικές κοινότητες του εξωτερικού, ιδίως των Η.Π.Α. και των υπολοίπων κρατών του δυτικού κόσμου, μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο τόσο στην προώθηση και στην προβολή των εθνικών μας ζητημάτων όσο και στην στήριξη της εξωτερικής μας πολιτικής.
Ως πρώτη παρέμβαση προτείνουμε την αναβάθμιση της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού σε Υφυπουργείο, ως δεύτερη τη δημιουργία «Κέντρων Ελληνικού Πολιτισμού» σε όλες τις περιοχές που υπάρχει μεγάλος αριθμός ομογενών και ως τρίτη, την αναδιάρθρωση του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού, τη μετονομασία του σε Εθνικό Συμβούλιο Ελλήνων Αποδήμων και τη λειτουργία του ως Βουλή του Αποδήμου Ελληνισμού στην οποία θα μετέχουν εκπρόσωποι της ομογένειας από όλον τον κόσμο. Καθώς και την δυνατότητα να εκλέγονται υποψήφιοι στο Ελληνικό κοινοβούλιο από την ομογένεια.

Β.2. Οι Θέσεις του ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΝΕΩΝ για την Εθνική μας Άμυνα

2. Εθνική Άμυνα
Πιστεύουμε ότι η Ελλάδα είναι μία φιλειρηνική χώρα που σέβεται τις διεθνείς συμβάσεις, το διεθνές δίκαιο και τα σύνορα της, μια χώρα που αναγνωρίζει την τάση για ένωση της Ευρώπης και καταλαβαίνει ότι δεν έχουν νόημα σκέψεις για αλλαγές στον σημερινό Ευρωπαϊκό χάρτη, μια χώρα που αντιλαμβάνεται ότι στις σημερινές παγκόσμιες συνθήκες δεν έχει νόημα να υπάρχουν εδαφικές βλέψεις σε βάρος γειτονικών κρατών.
Θεωρούμε ότι για να είναι δυνατή η εξωτερική πολιτική που περιγράψαμε παραπάνω, η Ελλάδα θα πρέπει να έχει έναν ισχυρό αμυντικό μηχανισμό που να μπορεί αντιμετωπίσει πραγματικούς εξωτερικούς κινδύνους και να αποτρέπει τις σκέψεις για απειλές και διεκδικήσεις από τα γειτονικά μας κράτη.
«Αν θέλεις ειρήνη πρέπει να είσαι έτοιμος για πόλεμο».
Για τους παραπάνω λόγους, πιστεύουμε ότι χρειαζόμαστε έναν εθνικό στρατό, σύγχρονο και άξιο της αποστολής του, που η ύπαρξη και η διατήρηση του πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα της κάθε Ελληνικής κυβέρνησης. Θεωρούμε ακόμα ότι η διαμόρφωση ενός τέτοιου στρατού βασίζεται στην ισόρροπη ανάπτυξη τριών αξόνων, της «Οργάνωσης και Συγκρότησης» του, του «Εξοπλισμού και της Υποστήριξης» του και, βέβαια, του «Ανθρώπινου Δυναμικού» του.

2.1. Για τον Άξονα «Οργάνωση και Συγκρότηση» του στρατού μας
Θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει αναδιοργάνωση των Ενόπλων Δυνάμεων μας στα πρότυπα συγχρόνων στρατών και με βάση τις ιδιαιτερότητες του εδάφους και της θέσης της χώρας μας. Στο πλαίσιο αυτό προτείνουμε:
• την αναδιοργάνωση των Γενικών Επιτελείων και των Επιτελείων Σχηματισμών,
• την αφομοίωση της ανάγκης διακλαδικής συνεργασίας υπό ενιαίο φορέα,
• την οργάνωση της πυραμίδας σε μικρότερα ολιγομελέστερα κλιμάκια, που θα είναι περισσότερο ευέλικτα και θα έχουν τη δυνατότητα μετάπτωσης τους σε ελάχιστο χρόνο σε δυνάμεις διαφορετικής αποστολής,
• την οργάνωση νέων ειδών στρατιωτικών τμημάτων που θα επιτρέψουν την απαγκίστρωση των επιχειρησιακών τμημάτων από δεσμεύσεις φύλαξης και διοίκησης μονάδων.

2.2. Για τον άξονα «Ανθρώπινο Δυναμικό» του Στρατού μας
Πιστεύουμε ότι η βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού των Ενόπλων μας Δυνάμεων είναι το αποτέλεσμα της φροντίδας πέντε επιμέρους παραγόντων. Του ηθικού, της αξιοκρατίας, της εκπαίδευσης, της εξειδίκευσης, και της πειθαρχίας. Στο πλαίσιο αυτό προτείνουμε:
• την ευρύτερη κοινωνική προβολή και την κοινωνική αναγνώριση του ρόλου και της αποστολής των Ενόπλων μας Δυνάμεων,
• την άμεση αντιμετώπιση όλων των χρόνιων προβλημάτων που ταλανίζουν σήμερα τα στελέχη των Ενόπλων μας Δυνάμεων (μισθολογικό, κατοικία, συνταξιοδοτικό, κ.α.)
• την άμεση απομάκρυνση του κομματισμού, της αναξιοκρατίας και της κακοδιαχείρισης από όλες τις πτυχές της οργάνωσης των Ενόπλων μας Δυνάμεων, Θεωρούμε ότι η σημερινή πραγματικότητα της χώρας μας επιβάλλει την αναδιαμόρφωση των αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων σε ανθρώπινο δυναμικό, στη βάση της οργάνωσης ενός «στρατού ειρήνης» από άριστα εκπαιδευμένο, σχετικά ολιγομελές και άμεσα κοινοποιήσιμο μάχιμο δυναμικό, παράλληλα με την οργάνωση των αναγκαίων δομών που θα εξασφαλίζουν αφενός τη διατήρηση της επιχειρησιακής ικανότητας των εφέδρων τους και αφετέρου την ικανότητα ολοκλήρωσης της ανάπτυξης ύλης της δύναμης τους σε περιόδους κρίσεως ή απειλής εντός ενός ελαχίστου χρονικού διαστήματος. Στο πλαίσιο αυτό προτείνουμε:
• η βάση του «στρατού ειρήνης» να είναι επαγγελματίες αξιωματικοί και οπλίτες, άριστα εκπαιδευμένοι και εξειδικευμένοι, που θα πλαισιώνονται από τους εφέδρους των κλάσεων,
• τα στελέχη του «στρατού ειρήνης» θα πρέπει να αξιοποιούνται, να αξιολογούνται, να προβάλλονται και να προάγονται με συγκεκριμένα και απόλυτα αξιοκρατικά κριτήρια,
• H εκπαίδευση, η εξειδίκευση και οι ικανότητες των στελεχών του «στρατού ειρήνης» θα πρέπει να επικαιροποιούνται καινά προάγονται με μετεκπαιδεύσεις και, σε αναλογία με τα όσα ισχύουν σε όλα τα επαγγέλματα, με μια ρεαλιστική «δια βίου εκπαίδευση».
Ως προς τα θέματα που σχετίζονται με την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία και την εφεδρεία, πιστεύουμε ότι και αυτά θα πρέπει να επανεξεταστούν στη βάση της αναδιαμόρφωσης των αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων σε ανθρώπινο δυναμικό και της σημερινής πραγματικότητας. Στο πλαίσιο αυτό προτείνουμε:
• την οργάνωση εκστρατείας διαφημιστικής προβολής στα ΜΜΕ για την «αλλαγή της εικόνας» της στρατιωτικής θητείας στην Ελληνική κοινή γνώμη, από «άσκοπα χαμένο χρόνο» σε «τιμητική υποχρέωση» των Ελλήνων πολιτών, • την εξίσωση του μισθού των στρατευσίμων οπλιτών με το εκάστοτε ισχύον επίδομα ανεργίας του ΟΑΕΔ,
• την ασφαλιστική αναγνώριση του χρόνου της στρατιωτικής θητείας με δαπάνες του δημοσίου,
• την χορήγηση επιδόματος ανεργίας από τον ΟΑΕΔ σε όλους τους απολυόμενους εφέδρους, για χρόνο ανάλογο με εκείνον που χορηγείται σε εργαζόμενους που απολύθηκαν μετά από εργασία ίσου διαστήματος με εκείνο της στρατιωτικής θητείας, με ελάχιστο χρονικό διάστημα χορήγησης τους έξη μήνες,
• την ασφάλιση όλων των στρατευσίμων για την περίπτωση τραυματισμού ή θανάτου κατά τη διάρκεια της θητείας τους,
• τη θεσμοθέτηση «Λήψεως μορίων» Λόγω εκτέλεσης της στρατιωτικής θητείας σε όλους τους διαγωνισμούς για την κατάληψη θέσεων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
• τη θεσμοθέτηση της «υποχρέωσης εκπλήρωσης της στρατιωτικής θητείας» για όλους τους άρρενες υποψηφίους σε διαγωνισμούς για προσλήψεις στα σώματα ασφαλείας,
• τον περιορισμό του χρόνου της στρατιωτικής θητείας στον απολύτως απαραίτητο χρόνο εκπαίδευσης και εξειδίκευσης με ορθολογικά κριτήρια, ενδεικτικά σε 12 μήνες, και προκειμένου να διασφαλίζεται ικανός αριθμός στρατιωτών για να καλύπτονται οι σύγχρονες ανάγκες του «στρατού ειρήνης»,
• την θεσμοθέτηση της υποχρέωσης των αλλοδαπών που επιθυμούν να γίνουν μόνιμοι κάτοικοι και πολίτες της χώρας μας να έχουν στρατιωτικές υποχρεώσεις αντίστοιχες με εκείνες που έχουν οι Έλληνες πολίτες της ηλικίας τους, ενδεικτικά να υπηρετούν σε ειδικές υπηρεσίες με τρόπο ανάλογο των όσων επιλέγουν, για θρησκευτικούς ή άλλους λόγους, την άοπλη θητεία,
• την επανεξέταση του συστήματος χορήγησης αναβολών στράτευσης και τη προώθηση μέτρων για κατάταξη σε χρόνο κατάλληλο σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, είτε αμέσως μετά την ολοκλήρωση της δευτεροβάθμια εκπαίδευση είτε μετά την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,
• τη δημιουργία σύγχρονων και ρεαλιστικών προγραμμάτων εκπαίδευσης και επανεκπαίδευσης των εφέδρων,
• H εκπαίδευση, η εξειδίκευση και οι ικανότητες των στελεχών του «στρατού ειρήνης» θα πρέπει να επικαιροποιούνται και να προάγονται με μετεκπαιδεύσεις και σε αναλογία με τα όσα ισχύουν σε όλα τα επαγγέλματα, με μια ρεαλιστική «δια βίου εκπαίδευση».
Ως προς τα θέματα που σχετίζονται με την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία και την εφεδρεία, πιστεύουμε ότι και αυτά θα πρέπει να επανεξεταστούν στη βάση της αναδιαμόρφωσης των αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων σε ανθρώπινο δυναμικό και της σημερινής πραγματικότητας. Στο πλαίσιο αυτό προτείνουμε
• την οργάνωση εκστρατείας διαφημιστικής προβολής στα ΜΜΕ για την
«αλλαγή της εικόνας» της στρατιωτικής θητείας στην Ελληνική κοινή γνώμη, από «άσκοπα χαμένο χρόνο» σε «τιμητική υποχρέωση» των Ελλήνων πολιτών,
• την εξίσωση του μισθού των στρατευσίμων οπλιτών με το εκάστοτε ισχύον επίδομα ανεργίας του ΟΑΕΔ,
• την ασφαλιστική αναγνώριση του χρόνου της στρατιωτικής θητείας με δαπάνες του δημοσίου,
• την χορήγηση επιδόματος ανεργίας από τον ΟΑΕΔ σε όλους τους απολυόμενους εφέδρους, για χρόνο ανάλογο με εκείνον που χορηγείται σε εργαζόμενους που απολύθηκαν μετά από εργασία ίσου διαστήματος με εκείνο της στρατιωτικής θητείας, με ελάχιστο χρονικό διάστημα χορήγησης τους έξη μήνες,
• την ασφάλιση όλων των στρατευσίμων για την περίπτωση τραυματισμού ή θανάτου κατά τη διάρκεια της θητείας τους,
• τη θεσμοθέτηση «λήψεως μορίων» λόγω εκτέλεσης της στρατιωτικής θητείας σε όλους τους διαγωνισμούς για την κατάληψη θέσεων στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
• τη θεσμοθέτηση της «υποχρέωσης εκπλήρωσης της στρατιωτικής θητείας» για όλους τους άρρενες υποψηφίους σε διαγωνισμούς για προσλήψεις στα σώματα ασφαλείας.
• τον περιορισμό του χρόνου της στρατιωτικής θητείας στον απολύτως απαραίτητο χρόνο εκπαίδευσης και εξειδίκευσης με ορθολογικά κριτήρια, ενδεικτικά σε 12 μήνες, και προκειμένου να διασφαλίζεται ικανός αριθμός στρατιωτών για να καλύπτονται οι σύγχρονες ανάγκες του «στρατού ειρήνης»,
• την θεσμοθέτηση της υποχρέωσης των αλλοδαπών που επιθυμούν να γίνουν μόνιμοι κάτοικοι και πολίτες της χώρας μας να έχουν στρατιωτικές υποχρεώσεις αντίστοιχες με εκείνες που έχουν οι Έλληνες πολίτες της ηλικίας τους, ενδεικτικά να υπηρετούν σε ειδικές υπηρεσίες με τρόπο ανάλογο των όσων επιλέγουν, για θρησκευτικούς ή άλλους λόγους, την άοπλη θητεία,
• την επανεξέταση του συστήματος χορήγησης αναβολών στράτευσης και τη προώθηση μέτρων για κατάταξη σε χρόνο κατάλληλο σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, είτε αμέσως μετά την ολοκλήρωση της δευτεροβάθμια εκπαίδευση είτε μετά την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,
• τη δημιουργία σύγχρονων και ρεαλιστικών προγραμμάτων εκπαίδευσης και επανεκπαίδευσης των εφέδρων,

Β3. Οι θέσεις του ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΝΕΩΝ για τη Δημόσια Διοίκηση

3. Δημόσια Διοίκηση
Θεωρούμε ότι η Δημόσια Διοίκηση θα πρέπει να ασκείται με μοναδικό γνώμονα το συμφέρον των πολιτών και της κοινωνίας, από δημόσιους λειτουργούς με συναίσθηση ευθύνης και επίγνωση της σημαντικότητας του λειτουργήματος.

3.1. Για την Κεντρική Δημόσια Διοίκηση
Πιστεύουμε ότι η απαράδεκτη κατάσταση της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης
που υπάρχει σήμερα, με τη διαφθορά, την κομματικοποίηση και την ταλαιπωρία
των πολιτών από τις αλληλοεπικαλυπτόμενες αρμοδιότητες, της δημόσιας διοίκησης, θα πρέπει να ανατραπεί άμεσα.
Πιστεύουμε ότι ο βασικός στόχος των αλλαγών που χρειάζεται η Κεντρική Δημόσια Διοίκηση είναι η κατάργηση του κομματικού κράτους και η αντικατάσταση του από ένα ακομμάτιστο κεντρικό κρατικό μηχανισμό μονίμων υπαλλήλων, που θα έχει ως βασικούς άξονες την αποκέντρωση, τη μηχανοργάνωση και τη δικτύωση των υπηρεσιών του, και που θα στοχεύει στην αυξημένη παραγωγικότητα του και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.
Στα πλαίσια αυτά πιστεύουμε ότι για την καλύτερη διοίκηση θα πρέπει να δημιουργηθούν νέα υπουργεία σε συγκεκριμένους τομείς για να υπάρξει καλύτερη οργάνωση και αποτελεσματικότητα. Προτείνουμε την σύσταση των παρακάτω υπουργείων:
1. Υπουργείο Εξωτερικών, που θα περιλαμβάνει το Υφυπουργείο Αποδήμου Ελληνισμού
2. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
3. Υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που θα περιλαμβάνει το Υφυπουργείο Ακριτικής Ελλάδος
4. Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας
5. Υπουργείο Κοινωνικής Προστασίας, που θα περιλαμβάνει Υφυπουργείο
Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών
6. Υπουργείο Δικαιοσύνης
7. Υπουργείο Δημόσιας Τάξης
8. Υπουργείο Εθνικής Ανάπτυξης, που θα περιλαμβάνει Υφυπουργεία στους τομείς του Εμπορίου, της Γεωργίας, της Βιομηχανίας και των Δημοσίων Έργων
9. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
10. Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, που θα περιλαμβάνει
Υφυπουργείο στον τομέα της Κοινωνικής Πρόνοιας,
11. Υπουργείο Παιδείας
12. Υπουργείο Αθλητισμού
13. Υπουργείο Πολιτισμού
14. Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης
15.Υπουργείο Μεταφορών
16.Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
17.Υπουργείο Περιβαλλοντικής Προστασίας, που θα περιλαμβάνει
18.Υφυπουργεία στους τομείς του Περιβάλλοντος, της Χωροταξίας και της Ενέργειας

3.2. Για την Τοπική Αυτοδιοίκηση
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα της κοινωνικής και πολιτικής ζωής των Ελλήνων, καθώς και ένα ουσιώδη μοχλό για το άπλωμα της δημοκρατίας, για τη συμμετοχή των πολιτών στα κοινά και για την ανάπτυξη όλης της Ελληνικής κοινωνίας. Γι’ αυτό και τασσόμαστε υπέρ μιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης που θα είναι ουσιαστική από άποψη αρμοδιοτήτων και περιεχομένου, λειτουργικά αποδοτική, οικονομικά αυτοδύναμη και διοικητικά ανεξάρτητη.

3.3. Για την Ακριτική Ελλάδα
Θεωρούμε ότι η ακριτική Ελλάδα, η Ήπειρος, η Μακεδονία, η Θράκη και τα νησιά μας, αποτελούν ένα τμήμα της χώρας μας με αρκετά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, και κυρίως την ευθύνη της φύλαξης των ορίων της πατρίδας μας.
Θεωρούμε ακόμα ότι οφείλουμε μία ειδική αναφορά στα προβλήματα της Θράκης, τόσο λόγω της μεγαλύτερης απόστασης της από την πρωτεύουσα όσο και λόγω της ύπαρξης της θρησκευτικής μειονότητας των Μουσουλμάνων και των κινδύνων από την προσπάθεια της Τουρκίας να τους αναδείξει σε εθνική μειονότητα. Ως προς τα νησιά μας, πιστεύουμε ότι η οικονομική τους ανάπτυξη και η διατήρηση, αν όχι η αύξηση, του πληθυσμού τους θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως θέματα βασικής στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα με πρώτα εκείνα της συγκοινωνιακής σύνδεσης τους με την ηπειρωτική Ελλάδα και της ενεργειακής τους αυτάρκειας.

Β4. Οι Θέσεις του ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΝΕΩΝ για την Οικονομία

4. Οικονομία
Πιστεύουμε ότι η οικονομία και το χρήμα δεν αποτελούν απλά τεχνικά μεγέθη που η βελτιστοποίηση τους είναι αυτοσκοπός αλλά ότι εκφράζουν τη συσσωρευμένη ενέργεια ενός κράτους, με τη χρήση της οποίας μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες του και να πραγματωθούν οι επιδιώξεις του. Πιστεύουμε, ακόμα, ότι είναι καιρός να σταματήσουμε να είμαστε συμφιλιωμένοι με την ιδέα της «ψωροκώσταινας» και να πιστέψουμε στους δυνατότητες τόσο της πατρίδας μας όσο και των εαυτών μας.
Θεωρούμε ότι προτεραιότητα της οικονομικής πολιτικής της πατρίδας μας πρέπει να είναι η ευρωστία τόσο των πολιτών όσο και του κράτους, με πρώτο στόχο την εξάλειψη της εισοδηματικής διαφοράς ανάμεσα στον Έλληνα και τον Ευρωπαίο πολίτη.
Θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτο να υπάρχουν σήμερα 2.000.000 Έλληνες που ζουν με εισοδήματα στο όριο της φτώχειας και πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει αναδιανομή του πλούτου της κοινωνίας μας έτσι ώστε να αποκατασταθεί η κοινωνική δικαιοσύνη καινά ξαναδημιουργηθεί η κοινωνική σταθερότητα.

4.1. Οικονομική Πολιτική
Για την οικονομική πολιτική πιστεύουμε ότι η ιστορία έχει αποδείξει ότι τα απόλυτα οικονομικά μοντέλα έχουν αποτύχει, τόσο εκείνο του φιλελευθερισμού λόγω των κοινωνικών αδικιών που προκαλεί, όσο και εκείνο του σοσιαλισμού λόγω προβλημάτων που επιφέρει στη λειτουργία ενός κράτους. Θεωρούμε ότι θα ήταν ολέθριο λάθος να κατευθυνθεί η οικονομία της Ελλάδας προς μία από αυτές τις δύο κατευθύνσεις και πιστεύουμε ότι η καλύτερη λύση βρίσκεται κάπου στη μέση. Πιστεύουμε τόσο στην ανάγκη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και της ελεύθερης αγοράς όσο και στην ανάγκη της
υπεύθυνης κρατικής παρέμβασης.

4.2. Κρατική Επιχειρηματική Δραστηριότητα
Για την κρατική επιχειρηματική δραστηριότητα πιστεύουμε στον υπεύθυνο και λελογισμένο κρατικό παρεμβατισμό εκεί όπου το επιβάλλουν και το υπαγορεύουν τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και τα εθνικά μας συμφέροντα και θεωρούμε ότι ο σχεδιασμός της εθνικής ανάπτυξης και της πολιτικής για την εργασία, των δημόσιων οικονομικών και των θεμάτων κοινωνικής ασφάλισης πρέπει να είναι στον έλεγχο του κράτους.
Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματική παρουσία του κράτους είναι απαραίτητη σε ολιγάριθμους στρατηγικούς τομείς της χώρας μας όπως η ενέργεια, οι επικοινωνίες, οι μεταφορές, η αμυντική βιομηχανία ή οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, με ρόλο παραγωγικό, ερευνητικό, παραγωγής και μεταφοράς τεχνογνωσίας, καθώς και αποτρεπτικό της δημιουργίας εξαρτήσεων ή καρτέλ.

4.3. Ιδιωτική Επιχειρηματικότητα Για την ιδιωτική επιχειρηματικότητα πιστεύουμε στην ιδιωτική πρωτοβουλία και την ελεύθερη αγορά ως κοινωνική δράση για λογαριασμό και για το καλό της κοινωνίας μας. Στα πλαίσια της ενίσχυσης της υγιούς ιδιωτικής επιχειρηματικότητας προτείνουμε να δημιουργηθεί ένας Οργανισμός Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και Πολιτικής, με δραστηριότητες την εκπόνηση μελετών βιομηχανικής και επιχειρηματικής στρατηγικής, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υποστήριξης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και την εξυγίανση προβληματικών επιχειρήσεων προκειμένου να πωληθούν ή να εκκαθαριστούν.

4.4. Φορολογική Πολιτική Για τη φορολογική πολιτική πιστεύουμε ότι το σημερινό φορολογικό μας σύστημα είναι απαρχαιωμένο, άδικο και αναποτελεσματικό και θεωρούμε το φαινόμενο της φοροδιαφυγής ως μία έμπρακτη αντίδραση του Ελληνικού λαού στην αδικία που υφίσταται από το κράτος.
Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρξει δραστική αλλαγή του σημερινού πλαισίου φορολόγησης, με γνώμονα την εξάλειψη των αδικιών στη φορολόγηση των Ελλήνων πολιτών. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρξει ελάττωση στο μέγεθος και την έκταση των εμμέσων φόρων, εξομοίωση της φορολόγησης των φυσικών προσώπων με εκείνη των εταιρειών, και φορολόγηση, στην πηγή της οικονομικής δραστηριότητας των παράνομων οικονομικών μεταναστών με την πρόβλεψη ότι αυτό δεν θα αποτελεί νομιμοποίηση τους. Θεωρούμε, ακόμα, ότι θα πρέπει να υπάρξει απλοποίηση του φορολογικού συστήματος, με μείωση των συντελεστών φορολόγησης στα σύγχρονα διεθνή επίπεδα και πρόβλεψη αυστηρών ποινών για τους παραβάτες.
Θεωρούμε ότι η φορολογική πολιτική μπορεί και πρέπει να χρησιμοποιηθεί και ως ένα βασικό εργαλείο προώθησης της ανάπτυξης της οικονομίας μας.
Θεωρούμε ακόμα ως βήματα προς την κατεύθυνση αυτή, τον σχεδιασμό και τη λήψη
μέτρων που θα στρέφουν τους πολίτες και τις εταιρείες προς την κατεύθυνση της επένδυσης ή επανεπένδυσης των κερδών τους και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, καθώς και της εγκατάστασης τους σε περιοχές με ειδικό εθνικό ενδιαφέρον για τη χώρα μας.

4.5. Αποκρατικοποιήσεις Εταιρειών του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Για τις αποκρατικοποιήσεις εταιρειών του ευρύτερου δημόσιου τομέα πιστεύουμε ότι οι κυβερνήσεις εκλέγονται για να διαχειριστούν την τύχη και την περιουσία του Ελληνικού λαού, χωρίς όμως να τους παραχωρείται και η κυριότητα της περιουσίας αυτής. Και αναρωτιόμαστε για το πώς είναι δυνατόν κάποιος να πουλά κάτι του οποίου δεν έχει την κυριότητα. Θεωρούμε ότι η εκλογή μιας κυβέρνησης δεν της δίνει το δικαίωμα να ξεπουλά την περιουσία του Ελληνικού λαού, στις δημόσιες εταιρείες που φτιάχτηκαν και αναπτύχθηκαν από το υστέρημα του ελληνικού λαού.

Β.5. Οι Θέσεις του ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΝΕΩΝ για τη Δικαιοσύνη

5. Δικαιοσύνη
Πιστεύουμε πως η Ελλάδα πρέπει να είναι ένα κράτος δικαίου. Πιστεύουμε ακόμα ότι ένα κράτος δικαίου δεν λειτουργεί και δεν απονέμεται σύμφωνα με τον υψηλό κοινωνικό της ρόλο.
Πιστεύουμε ότι η ανεξάρτητη, λειτουργία της δικαστικής εξουσίας αποτελεί ένα απαραίτητο και θεμελιώδες στοιχείο του κράτους δικαίου.
Στη σημερινή Ελλάδα μοιάζει να έχει εκλείψει εντελώς το κράτος δικαίου και οι πολίτες δεν έχουν πλέον εμπιστοσύνη ως προς την απονομή και την επιβολή της δικαιοσύνης.

5.1. Για την Ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης
Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να προωθηθούν μια σειρά από αλλαγές που θα οδηγήσουν και θα συμβάλλουν στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και ως ένα πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση αυτή, θεωρούμε τη θεσμοθέτηση της ανάδειξης της ανώτατης ηγεσίας της δικαιοσύνης καθώς και των προϊσταμένων όλων των δικαστηρίων, με εσωτερικές εκλογές των μελών του δικαστικού σώματος, με παράλληλη θεσμοθέτηση ιδιαίτερα υψηλών ποιοτικών κριτηρίων για το βιογραφικό των υποψηφίων που θα μπορούν να είναι υποψήφιοι για τις θέσεις αυτές.

5.2. Για το Νομικό μας Σύστημα
Πιστεύουμε ότι σε ένα κράτος δικαίου η εφαρμογή των νόμων θα πρέπει να είναι ισότιμη νια όλους τους πολίτες, ανεξάρτητα από την πολιτική, την κοινωνική ή την οικονομική τους δύναμη, και θεωρούμε ότι για να είναι η εφαρμογή των νόμων δίκαιη θα πρέπει ταυτόχρονα να είναι σύντομη, ακριβής, συνεπής, αυστηρή και ομοιόμορφη.

5.3. Για την Αμεσότητα στην Απονομή της Δικαιοσύνης
Πιστεύουμε ότι το σημερινό σύστημα απόδοσης δικαιοσύνης έχει οδηγήσει στο να απαιτούνται ιδιαίτερα μεγάλα χρονικά διαστήματα μέχρι την τελεσιδικία μιας υπόθεσης, κάτι που πολλές φορές οδηγεί σε μια κατάσταση πρακτικής αρνησιδικίας.
Θεωρούμε ότι αυτό πρέπει να αλλάξει και να θεσπιστούν μια σειρά από διαδικασίες που χωρίς να παρακάμπτουν τους βαθμούς  δικαιοδοσίας, το τεκμήριο της αθωότητας και την εμπεριστατωμένη αποδεικτική διαδικασία θα διευκολύνουν και θα επιταχύνουν την εκδίκαση υποθέσεων και θα αποσυμφορήσουν τα δικαστήρια.

5.4. Για τα Σωφρονιστικά Ιδρύματα
Θεωρούμε ότι το σωφρονιστικό σύστημα που υπάρχει σήμερα στη χώρα μας είναι απαρχαιωμένο και ξεπερασμένο, τόσο στα επίπεδα της κτιριακής και της ανθρώπινης υποδομής του όσο και στον συνολικό τρόπο εφαρμογής και λειτουργίας του.
Θα πρέπει να δημιουργηθούν νέες, σύγχρονης τεχνολογίας, φυλακές σε κάθε νομό, με στόχο την αποσυμφόρηση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων που λόγω πολυκοσμίας επικρατούν απελπιστικές συνθήκες διαβίωσης και υγιεινής.
Ακόμα ότι το καθεστώς των φυλάκων που υπάρχει σήμερα θα πρέπει να αλλάξει και να δημιουργηθεί ένα ειδικό Σώμα Ασφαλείας, για τη φύλαξη και την ομαλή λειτουργία των Σωφρονιστικών Ιδρυμάτων.
Θεωρούμε ότι το σημερινό καθεστώς, να υπάρχουν κοινά σωφρονιστικά ιδρύματα για τους ποινικούς και τους αστικούς κατάδικους, είναι απαράδεκτο και ζιως θα πρέπει να διαχωριστεί η αστική από την ποινική δικαιοσύνη τόσο στον τομέα της καταστολής όσο και του σωφρονισμού. Ακόμα, ότι το σημερινό καθεστώς των αδειών από τις φυλακές είναι δυνητικά επικίνδυνο και ότι θα πρέπει να αλλάξει, ενδεικτικά να μην χορηγούνται άδειες σε κρατούμενους που εκτίουν ποινή για κακουργήματος πράξεις ειδεχθούς χαρακτήρα.

5.5. Για τα Αδικήματα με ιδιαίτερη Κοινωνική Σημασία
Πιστεύουμε ότι υπάρχουν ορισμένα αδικήματα με ιδιαίτερη κοινωνική σημασία όπως ενδεικτικά, ο χρηματισμός των δημοσίων υπαλλήλων, η κλοπή και η κατάχρηση δημοσίου χρήματος, η σύσταση δικαστικών κυκλωμάτων, η εμπορία ναρκωτικών ή η παιδεραστία και ο βιασμός ανηλίκων. Θεωρούμε ότι για τα αδικήματα αυτά θα πρέπει να δημιουργηθεί ειδική νομοθεσία που θα προβλέπει αυστηρές ποινές παραδειγματικού χαρακτήρα, ενδεικτικά η πραγματική ισόβια κάθειρξη ή η εσχάτη των ποινών, εφόσον καταστούν αποδεκτές ως ποινές από την Ελληνική κοινωνία.

Β.6. Οι Θέσεις του ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΝΕΩΝ για την Ασφάλεια, τη Δημόσια Τάξη και τα Σώματα Ασφαλείας

6.1. Ασφάλεια, Δημόσια Τάξη και Σώματα Ασφαλείας
Πιστεύουμε ότι η έννοια της ασφάλειας σε ένα κράτος δικαίου εμπεριέχει δύο διαφορετικές παραμέτρους. Η πρώτη είναι το δικαίωμα του κάθε πολίτη να απολαμβάνει την ίδια του τη ζωή, τις ελευθερίες του, τα ανθρώπινα δικαιώματα του και τα αγαθά που απέκτησε και κατέχει νόμιμα, χωρίς αυτά να τίθενται σε κίνδυνο.
Η δεύτερη παράμετρος είναι η υποχρέωση του κράτους να εξασφαλίζει την ασφάλεια των πολιτών του. Για το λόγο αυτό θεωρούμε ότι οι πολίτες ενός κράτους νοιώθουν ανασφαλείς όταν δεν τηρείται οποιαδήποτε από τις παραπάνω προϋποθέσεις.
Πιστεύουμε ότι η έννοια της δημόσιας τάξης σε ένα κράτος δικαίου εμπεριέχει την υποχρέωση του κράτους να περιφρουρεί και να διασφαλίζει την τήρηση των νόμων του και την ομαλή, συνολική, λειτουργία της κοινωνίας των ανθρώπων που ζουν σε αυτό.
Θεωρούμε τα σώματα ασφαλείας ως τον οργανισμό που δημιούργησε το κράτος για να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που έχει απέναντι στους πολίτες του στα θέματα της εξασφάλισης της ασφάλειας των πολιτών του και της διατήρησης της ομαλής, συνολικής, κοινωνικής τους ζωής.

6.2. Για τον Ρόλο των Σωμάτων Ασφαλείας
Πιστεύουμε ότι τα Σώματα Ασφαλείας έχουν έναν ιδιαίτερα πολύπλοκο και σημαντικό ρόλο στην εύρυθμη λειτουργία της κοινωνία μας και θεωρούμε ότι για να ανταποκριθούν αποτελεσματικά σε αυτόν θα πρέπει να βρίσκονται στην υπηρεσία του κοινωνικού συνόλου, όπως υπαγορεύεται από το σύνταγμα και τους νόμους μας.

Πιστεύουμε ότι το προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας προσπαθεί να πράξει κάθε φορά το καλύτερο δυνατό, κινούμενο από υψηλή αίσθηση καθήκοντος και συναίσθηση της σημασίας της λειτουργίας του για το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.
Θεωρούμε ότι για να μπορέσουν τα Σώματα Ασφαλείας να επιτελέσουν την αποστολή τους και να προσφέρουν ένα περιβάλλον ασφάλειας για τον πολίτη θα πρέπει η κυβέρνηση να λύσει τα προβλήματα που έχουν σε εξοπλισμό κτιριακές υποδομές και στον προγραμματισμό της διάθεσης του ανθρώπινου δυναμικού τους.

 

Β.7. Οι Θέσεις του ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΝΕΩΝ για την Ανάπτυξη της Ελλάδας και των Ελλήνων

7. Για την Ανάπτυξη
Θεωρούμε ότι η Ελλάδα είναι μία χώρα με πολλές δυνατότητες κρατικής ανάπτυξης και ότι κατοικείται από ανθρώπους με μεγάλες δυνατότητες προσωπικής ανάπτυξης, χωρίς όμως να έχει καταστεί δυνατή μέχρι σήμερα η πραγματική ενεργοποίηση και πραγμάτωση των συνολικών αναπτυξιακών δυνατοτήτων της χώρας μας.

7.1. Για τη Δημογραφία
Συμφωνούμε ότι η αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος είναι αναγκαία προϋπόθεση για τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, της αλληλεγγύης μεταξύ και εντός των γενεών και την εξασφάλιση και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, και στο πλαίσιο αυτό αναγνωρίζουμε τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υποστηρίζει ενεργά τις προσπάθειες των κρατών μελών της να εκσυγχρονίσουν τα συστήματα της κοινωνικής τους προστασίας.
Πιστεύουμε ότι η ουσιαστική αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος της Ελλάδας είναι ιδιαίτερα δύσκολη και δεν μπορεί να γίνει με επιφανειακά μέτρα.
Θεωρούμε ότι για να διατηρηθεί η σημερινή, τουλάχιστον, πληθυσμιακή αναλογία των Ελληνικής καταγωγής κατοίκων της Ελλάδας, απαιτούνται μέτρα που στοχεύουν στην βαθύτερη αλλαγή της νοοτροπίας και του τρόπου ζωής των Ελλήνων, που να στοχεύουν στην αναγνώριση της αξίας της οικογένειας και της συμφιλίωσης της εργασίας με την οικογενειακή ζωή, που να προσφέρουν κίνητρα για τη γέννηση τριών ή περισσότερων παιδιών και επιβραβεύουν την κοινωνική προσφορά των πολύτεκνων οικογενειών, που να προσφέρουν ουσιαστική υποστήριξη στις μονογονεϊκές οικογένειες και στις ανύπαντρες μητέρες. Στο πλαίσιο αυτό, και με βάση τα πραγματικά σημερινά δεδομένα της Ελληνικής κοινωνίας, θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη η πλήρης αναγνώριση των τριτέκνων ως πολυτέκνων και η πλήρης απόδοση των πολυτεκνικών πλεονεκτημάτων σε αυτούς.

7.2. Για την Εγκληματικότητα
Πιστεύουμε ότι για τη μείωση της εγκληματικότητας και τη βελτίωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών απαιτούνται μέτρα σε πολλά επίπεδα, με πρώτο, άμεσο, ανάμεσα τους την αναδιοργάνωση της αστυνομίας μας στα Ευρωπαϊκά πρότυπα, την κάλυψη των ελλείψεων της σε προσωπικό και εκπαίδευση, την αναδιάταξη των αστυνομικών τμημάτων καθώς και την αποδέσμευση της από άσχετες με την αστυνόμευση υπηρεσίες.

7.3. Για το Εμπόριο
Πιστεύουμε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν την «ραχοκοκαλιά» της Ελληνικής οικονομίας, ταιριάζουν στην ιδιαιτερότητα της ελληνικής κοινωνικής δομής κυρίως της επαρχίας και των μικρών αστικών κέντρων και απεικονίζουν την παραδοσιακή τάση του Έλληνα για αυτόνομη οικονομική δραστηριότητα. Θεωρούμε πως πρέπει να ληφθούν μια σειρά από μέτρα για τη διατήρηση και την ενίσχυση τους ανάμεσα τους η απλοποίηση της γραφειοκρατίας για την ίδρυση και λειτουργία τους, η εξασφάλιση φθηνού χρήματος για τα κεφάλαια κίνησης τους .
Μέσα στο ανωτέρω πλαίσιο, πιστεύουμε πως θα πρέπει να υπάρξει απελευθέρωση του ωραρίου λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων, σε συνδυασμό με αυστηρό έλεγχο του ωραρίου των εργαζομένων & αυτά, έτσι ώστε να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και να ευνοηθούν οι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις που θα μπορούν να λειτουργούν με ευελιξία ανάλογα με τις ανάγκες της περιοχής τους, ακόμα και σε περιόδους που θα είναι ασύμφορη η λειτουργία των μεγάλων πολυκαταστημάτων.

7.4. Για την Πρωτογενή Παραγωγή (Γεωργία, Κτηνοτροφία, Αλιεία)
Θεωρούμε ότι ο τομέας της πρωτογενούς παραγωγής στην Ελλάδα έχει μία σειρά από ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, σε σχέση με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και παράλληλα βαρύνουσα συμβολή στην Ελληνική οικονομία καθώς απασχολεί το 20% του ενεργού πληθυσμού της χώρας μας και παρουσιάζει το υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής στο ΑΕΠ μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Θεωρούμε ότι η στήριξη του πρωτογενούς τομέα στην Ελλάδα πρέπει να αποτελέσει ουσιαστική προτεραιότητα της κάθε κυβέρνησης, με την εφαρμογή μιας πολιτικής που θα εξισορροπεί τις οικονομικές, οικολογικές και κοινωνικές ανάγκες του και θα εγγυάται την διατήρηση και την ανάπτυξη του. Στα ανωτέρω πλαίσια προτείνουμε την συστηματική ενημέρωση των αγροτών για τις σύγχρονες καλλιεργητικές πρακτικές και την εφαρμογή προγράμματος εκτεταμένων αναδιαρθρώσεων των καλλιεργειών προς την κατεύθυνση της παραγωγής προϊόντων με Ονομασία Προέλευσης και Γεωγραφικής Ένδειξης, των βιολογικών καλλιεργειών, των παραδοσιακών προϊόντων της Ελληνικής γεωργίας, των ενεργειακών καλλιεργειών για παραγωγή βιοκαυσίμων και των καλλιεργειών πρώτων υλών καθώς και την προώθηση της καλλιέργειας ζωοτροφών. Θεωρούμε ακόμα ότι θα πρέπει να ληφθούν μια σειρά από διαρθρωτικά μέτρα, όπως η καταγραφή και η οριοθέτηση ζωνών χρήσεων γης, η καταγραφή και η συγκέντρωση των εγκαταλελειμμένων και ακαλλιέργητων εκτάσεων, η απαλλοτρίωση και η αναδιανομή τους με αναδασμό σε επαγγελματίες αγρότες και κτηνοτρόφους, η αντιμετώπιση της υπερχρέωσης των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των αλιέων, η στήριξη και η ενίσχυση των αγροτικών συνεταιρισμών, η αναδιάρθρωση της Αγροτικής Τράπεζας καθώς και η ίδρυση επιμελητηρίου και δημοπρατηρίων αγροτικών προϊόντων.

7.5. Για τον Τουρισμό
Θεωρούμε τον τουρισμό ως έναν βασικό παράγοντα ανάπτυξης και απασχόλησης. Πιστεύουμε ότι απαιτείται ο σχεδιασμός μιας νέας μακροπρόθεσμης συριστικής πολιτικής που θα στοχεύει στην προσέλκυση τουρισμού υψηλού επιπέδου στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού και στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Αυτή η νέα τουριστική πολιτική θα πρέπει να στηριχθεί με τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των υποδομών μεταφοράς και υποδοχής των τουριστών.

7.6. Για τη Βιομηχανία
Θεωρούμε την βιομηχανία ως τον περισσότερο αναξιοποίητο και ταυτόχρονα ως τον περισσότερο πληττόμενο από την παγκοσμιοποίηση τομέα της Ελληνικής οικονομίας.
Πιστεύουμε ότι η σήμερα η βιομηχανία μας είναι αντιμέτωπη με νέες ευκαιρίες που δημιουργούνται από την υποκατάσταση των καυσίμων, με έμφαση στην ταχεία διείσδυση του φυσικού αερίου, την προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας παράλληλα με την αυτόνομη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και την αξιοποίηση της απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, την ίδρυση και την επέκταση μονάδων αποσυναρμολόγησης και ανακύκλωσης στερεών υλικών και αποβλήτων καθώς και μονάδων διαχείρισης και αξιοποίησης αποβλήτων. Για να μπορέσει η βιομηχανία μας να αξιοποιήσει αυτές τις ευκαιρίες χρειάζονται άμεσες θεσμικές αλλαγές.
Θεωρούμε ότι η παροχή κινήτρων και η λήψη μέτρων ενίσχυσης της εγχώριας βιομηχανίας είναι πρωταρχικής σημασίας για όλες τις επιχειρήσεις που επιθυμούμε να διατηρήσουν τα εργοστάσια τους στην Ελλάδα και να επιβιώσουν στο νέο και ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον της.
Ταυτόχρονα όμως θεωρούμε ότι είναι και επιβεβλημένη και απαραίτητη καθώς η εμπειρία έχει δείξει ότι η απουσία τους οδηγεί στη μεταφορά εργοστασίων σε γειτονικές μας χώρες με δραματικές συνέπειες για την απασχόληση και την συνολική οικονομική ζωή ολόκληρων πόλεων της Ελλάδας.

7.7. Για τα Δημόσια Έργα
Θεωρούμε ότι η χώρα μας υστερεί ακόμα σημαντικά σε βασικές υποδομές και έργα ανάπτυξης, σε πολλούς τομείς τόσο στην πρωτεύουσα και στις μεγάλες πόλεις όσο και στην ευρύτερη περιφέρεια.
Πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνουν πολλά ακόμα δημόσια έργα στη χώρα μας και ότι αυτά πρέπει να γίνουν με γνώμονα τις πραγματικές αναπτυξιακές ανάγκες της Ελλάδας. Ότι πρέπει να γίνουν με τρόπο που διασφαλίζει τα συμφέροντα των πολιτών και όχι των ιδιοκτητών των εταιρειών που θα τα κατασκευάσουν με διαφάνεια στις αναθέσεις τους με τήρησης του χρονοδιαγράμματος και την εξασφάλιση της ποιότητας της κατασκευής τους, με φροντίδα για τη διατήρηση του περιβάλλοντος.

Β.8. Οι Θέσεις του ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΝΕΩΝ για την Κοινωνική Μέριμνα, την Κοινωνική Πρόνοια, την Υγεία, την Εργασία και την Κοινωνική Ασφάλιση

8. Κοινωνική Μέριμνα
Πιστεύουμε ότι η Κοινωνική Μέριμνα, η φροντίδα για όλα και ιδίως τα ασθενέστερα μέλη μιας κοινωνίας, είναι απαραίτητη συνθήκη για τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και η σημασία της μεγιστοποιείται παράλληλα με το βαθμό των κοινωνικών διαφορών σε εισόδημα, εκπαίδευση και δυνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες και αγαθά.
Θεωρούμε ότι η Κοινωνική Μέριμνα στην Ελλάδα παρουσιάζει σημαντικό έλλειμμα, σε σχέση με τις περισσότερο αναπτυγμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Πιστεύουμε ότι είναι, πια, θέμα ζωτικής σημασίας για την Ελλάδα να υπάρξει μια αλλαγή της νοοτροπίας του Ελληνικού κράτους για την Κοινωνική Μέριμνα, προς μία κατεύθυνση περισσότερο ανθρωποκεντρική, προς μία κατεύθυνση πιο φιλική για τον ασθενέστερο και περισσότερο εκτεθειμένο στον κοινωνικό αποκλεισμό πολίτη.

8.1. Για τα Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ)
Το θέμα του κοινωνικού αποκλεισμού των ΑΜΕΑ και των μέτρων που είναι απαραίτητα για την αποφυγή του αποτελεί μία μεγάλη πρόκληση για κάθε κοινωνία και αφορά όλους τις υποδομές και τους τομείς της οργάνωσης της.
Η Ελληνική κοινωνία υστερεί ακόμα, σε σχέση με τις περισσότερο ανεπτυγμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη συνολική της στάση απέναντι στα ΑΜΕΑ και ότι η αλλαγή αυτής ακριβώς της στάσης της Ελληνικής κοινωνίας θα πρέπει να αποτελέσει τον πρώτο στόχο κάθε δράσης για την αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισμού των ΑΜΕΑ.
Είναι απαραίτητη μία σειρά από μέτρα που θα αντιμετωπίζουν τόσο τις συνολικές όσο και τις εξειδικευμένες ανάγκες της κάθε κατηγορίας ΑΜΕΑ.
Ανάμεσα στα απαραίτητα μέτρα πιστεύουμε πως πρέπει να περιλαμβάνονται η λειτουργία κέντρων αποκατάστασης που θα καλύψουν όλες τις ανάγκες των ΑΜΕΑ, η παροχή χρηματικής και ψυχολογικής υποστήριξη στα ΑΜΕΑ και στις οικογένειες τους, η τήρηση της προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ στις υποδομές, στις μεταφορές, στις υπηρεσίες και στην πληροφορία, η θέσπιση ειδικών εκπαιδευτικών, επαγγελματικών, ασφαλιστικών και φορολογικών ρυθμίσεων για τα ΑΜΕΑ και τις οικογένειες τους, καθώς και η δημιουργία των δομών που θα υποστηρίζουν την ανεξάρτητη διαβίωση τους στην κοινωνία μας.

8.2. Για τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ)
Πιστεύουμε ότι οι ΜΚΟ αποτελούν θετική έκφραση της «κοινωνίας των πολιτών», που αφυπνίζεται και συνειδητά επιδιώκει να καλύψει τα κενά των κυβερνητικών πολιτικών σε διάφορα ζητήματα με μικρότερο ή μεγαλύτερο, τοπικό ή διεθνές, κοινωνικό ενδιαφέρον.
Πιστεύουμε ότι για να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη που μπορούν να προσφέρουν οι ΜΚΟ στην Ελλάδα πρέπει να δημιουργηθεί ένα νέο θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία τους, που θα ενεργοποιεί και δεν θα αποπροσανατολίζει την διάθεση συμμετοχής του πολίτη στα κοινά, ένα πλαίσιο που θα λαμβάνει υπόψη την εμπειρία άλλων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα την προσαρμόζει στις ιδιαιτερότητες της Ελληνικής κοινωνίας.

8.3. Για την Υγεία
Πιστεύουμε ότι το δικαίωμα στην υγεία αποτελεί ένα φυσικό ανθρώπινο δικαίωμα και ότι το δικαίωμα της ισότητας στην υγεία αποτελεί θεμέλιο της κοινωνικής συνοχής και ισοδυναμεί με το φυσικό δικαίωμα της γέννησης, της ζωής και του θανάτου.
Η νέα πολιτική υγείας που χρειάζεται η Ελλάδα πρέπει, ανάμεσα στα άλλα να στοχεύει:
α) στην προαγωγή της καλής δημόσιας υγείας και την βελτίωση της προστασίας έναντι των κινδύνων που απειλούν την υγεία
β) στην αύξηση της προσοχή στις ευαίσθητες πληθυσμιακές ομάδες, ιδίως τα παιδιά
γ) στη βελτίωση της πληροφόρησης για την περιβαλλοντική ρύπανση και τις αρνητικές επιπτώσεις της στην υγεία.

8.4. Για την Παροχή Υπηρεσιών Υγείας και τον Ενιαίο Φορέα Υγείας
Θεωρούμε ότι οι τομείς υγείας πρέπει να διαχωριστούν από τους τομείς των άλλων παροχών σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία και να ενοποιηθούν σε ένα Ενιαίο Φορέα Υγείας, μέσω της αποκλειστικής χρηματοδότησης του οποίου θα ασκείται όλη η κρατική πολιτική στον τομέα της υγείας.
Ο Ενιαίος Φορέας Υγείας, μετά τη δημιουργία του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου,
α) θα επιβλέψει την εφαρμογή ενιαίας μηχανοργάνωσης σε όλες τις μονάδες παροχής ευρύτερων υπηρεσιών υγείας,
β) θα συνάψει Εθνικές Συλλογικές Συμβάσεις με όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες περίθαλψης και υγείας,
γ) θα αγοράζει υπηρεσίες τόσο από τον δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα της υγείας
στην Ελλάδα, καθώς και τις χώρες του εξωτερικού στις περιπτώσεις που απαιτείται και θα τις προσφέρει ισότιμα σε όλους τους Έλληνες πολίτες, ανάλογα με τις ανάγκες τους.
δ) θα επιβλέψει την αντικατάσταση του σημερινού ΕΣΤ από ένα ευρύτερο Σύστημα Εθνικής Υγείας στο οποίο θα περιλαμβάνονται το ΕΚΑΒ, τα Δημόσια Νοσοκομεία το 15% των κλινών των Ιδιωτικών Νοσοκομείων, τα Κέντρα Υγείας, τα υποκαταστήματα του ΙΚΑ, τα Δημοτικά Ιατρεία και οι οικογενειακοί γιατροί.

8.5. Για το ΕΣΥ και το Σύστημα Εθνικής Υγείας
Θεωρούμε ότι το ΕΣΥ με την μορφή που υπάρχει και με τον τρόπο που λειτουργεί σήμερα ούτε ανταποκρίνεται στις προσδοκίες ούτε καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες υγείας των Ελλήνων με πολλές ελλείψεις σε προσωπικό και υποδομές.
Πιστεύουμε ότι το σημερινό ΕΣΥ θα πρέπει να αντικατασταθεί από ένα Σύστημα Εθνικής Υγείας που θα είναι αξιόπιστο, που θα παρέχει δωρεάν υπηρεσίες υγείας υψηλού επιπέδου σε όλους τους κατοίκους της Ελλάδας ανεξάρτητα από το κοινωνικοοικονομικό τους επίπεδο και τον τόπο διαμονής τους. Ένα σύστημα που θα λειτουργεί με κέντρο τον ασθενή και τις ανάγκες του, και όχι με γνώμονα την αποφυγή της κατάρρευσης των ασφαλιστικών ταμείων ή τα συμφέροντα κάποιων εργασιακών συντεχνιών. Ένα σύστημα διαμορφωμένο έτσι ώστε να ευνοείται η αποκέντρωση και η εξυπηρέτηση όλων των Ελλήνων, και όχι μόνο αυτών που κατοικούν στα μεγάλα αστικά κέντρα.

8.6. Αναγκαίες Διορθωτικές Παρεμβάσεις σε Επιμέρους Θέματα Υγείας και το ΕΣΥ, με Βάση το Σημερινό Καθεστώς Λειτουργίας τους
Για λόγους πολιτικού πραγματισμού, κρίνουμε σκόπιμο να παραθέσουμε μία σειρά από παρατηρήσεις για αναγκαίες διορθωτικές παρεμβάσεις σε επιμέρους θέματα Υγείας και στο ΕΣΥ, που απαιτούνται άμεσα με βάση το σημερινό καθεστώς λειτουργίας τους.
• Ίδρυση φορέα πιστοποίησης ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας.
• Ενιαία υποχρεωτική μηχανοργάνωση σε όλες τις μονάδες παροχής υπηρεσιών του ευρύτερου τομέα της υγείας και θέσπιση Αριθμού Ιατρικού Μητρώου για κάθε γιατρό, ο οποίος θα αναγράφεται σε κάθε ιατρική πράξη προκειμένου αυτή να είναι έγκυρη.
• Ανακοστολόγηση των ιατρικών πράξεων, αλλά και των προμηθειών νοσηλευτικού υλικού,
• Να υπάρχει γιατρός για κάθε Έλληνα πολίτη, ακόμα και στην πιο απομεμακρυσμένη περιοχή. Προτείνουμε σαν κίνητρο προς τους γιατρούς για την αποκέντρωση των παρεχομένων υπηρεσιών, την αντικειμενική φορολόγηση των ιατρείων ανάλογα της αντικειμενικής αξίας της περιοχής στην οποία θα βρίσκονται.
Ιατρεία στην Επαρχία και στα ακριτικά νησιά θα φορολογούνται ελάχιστα ή και καθόλου, κατά περίπτωση.
• Εφαρμογή του Οικογενειακού Γιατρού, ο οποίος θα επιφορτισθεί την διαχείριση και παροχή της πρωτοβάθμιας υγείας στην επαρχία και κυρίως στις παραμεθόριες περιοχές.
• Στα μεγάλα αστικά κέντρα όπου υπάρχει επάρκεια γιατρών προτείνεται το σύστημα της ελεύθερης επιλογής γιατρού.
• Σχεδιασμός εξειδικευμένων προγραμμάτων συνεχιζόμενης δια βίου εκπαίδευσης που θα είναι υποχρεωτικά και δωρεάν για όλους τους γιατρούς.
• Το ΕΚΑΒ να αναβαθμιστεί σε πλήρες ιατρό-πληροφοριακό κέντρο με δυνατότητα παροχής τηλεφωνικών συμβουλών από έμπειρο γιατρό για την άμεση αντιμετώπιση οξέων περιστατικών μέχρι τη διακομιδή του ασθενούς.
• Εφοδιασμό όλων των νοσοκομείων και κέντρων υγείας με τον κατάλληλο και απαραίτητο εξοπλισμό καθώς και με το αντίστοιχο εξειδικευμένο προσωπικό με έμφαση στις παραμεθόριες περιοχές, καθώς και χρήση της τεχνολογίας της Τηλε-ϊατρικής για υποστήριξη απομεμακρυσμένων περιοχών.
• Πλήρη στελέχωση των ήδη υπαρχόντων επαρχιακών νοσοκομείων και
ανέγερση νέων, όπου δεν υπάρχουν κτιριακές υποδομές, έτσι ώστε κάθε πρωτεύουσα νομού να διαθέτει ένα πλήρες Γενικό Νοσοκομείο με όλες τις ειδικότητες, ικανό να αντεπεξέλθει στις ανάγκες του νομού και θα στηρίζει με εργαστηριακή υποδομή, όλο το υγειονομικό δίκτυο της ζώνης ευθύνης του.
• Διάθεση ασθενοφόρων στο κάθε νοσοκομείο, για την εξυπηρέτηση των ασθενών του και την κατ’ οίκον βοήθεια και νοσηλεία επί 24ωρου βάσεως.
• Οι αμοιβές των γιατρών του Ε.Σ.Υ. πρέπει να είναι ικανοποιητικές για κάθε ειδικότητα, αναλόγως της σχέσης εργασίας που θα επιλέγει ο κάθε γιατρός και όχι να βασίζονται στον αριθμό των εφημεριών, πραγματικών ή πλασματικών.
• Ιατρός του ΕΣΥ που αποδεδειγμένα χρηματίζεται, να στερείται της αδείας του δια παντός.

8.7. Για την Χορήγηση Φαρμάκων
Πιστεύουμε ότι το φάρμακο είναι κοινωνικό αγαθό και πρέπει να είναι διαθέσιμο σε όλους όσους το χρειάζονται, ανεξάρτητα από την οικονομική τους κατάσταση, και προτείνουμε την δωρεάν χορήγηση φαρμάκων στους χρονίως πάσχοντες στα άτομα με ειδικές ανάγκες στους ανήλικους και στους υπερήλικες στους πολύτεκνους, στους χαμηλοσυνταξιούχους, στους ανέργους και στους άπορους.

8.8. Για την Κοινωνική Ασφάλιση
Σήμερα έχουμε ένα σύστημα κοινωνικής ασφάλισης που φαίνεται σα να σχεδιάστηκε με γνώμονα όχι το συμφέρον των εργαζομένων αλλά τη λεηλασία των χρημάτων τους και των αποθεματικών των ταμείων τους από το κράτος.
Συμφωνούμε με τα υπόλοιπα κόμματα στη θέση ότι το ασφαλιστικό μας σύστημα χρειάζεται αναμόρφωση για λόγους που σχετίζονται με την επάρκεια των δομών του της ελάττωσης της χρηματοδοτικής του βάσης και την αύξηση του μέσου όρου ζωής.
Πιστεύουμε ότι η Ελληνική κοινωνία έχει ανάγκη ένα ασφαλιστικό σύστημα που θα είναι υπό την εγγύηση του κράτους, που θα έχει ισχυρή χρηματοοικονομική βάση και που θα αξιοποιεί την περιουσία και τα αποθεματικά του, που οι παροχές του θα αντιστοιχούν πραγματικά στο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών, που θα είναι προσαρμοσμένο στα σύγχρονα δεδομένα της διαδοχικής ασφάλισης, που θα εξασφαλίζει ότι περισσότερες ημέρες εργασίας σημαίνουν και μεγαλύτερη σύνταξη, που θα προστατεύει πραγματικά τους εργαζομένους σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, που και θα προσφέρει σε όλους τους Έλληνες την αίσθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης και τη βεβαιότητα ότι θα πάρουν την σύνταξη τους.

8.9. Για την Συνταξιοδοτική Πολιτική
Πιστεύουμε ότι η αναδιάρθρωση του ασφαλιστικού συστήματος που προτείνουμε εξασφαλίζει ότι οι συντάξεις που θα χορηγούνται από τον προβλεπόμενο Ενιαίο Φορέα Κοινωνικών Παροχών θα προσφέρουν ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης όλων των Ελλήνων πολιτών.

Β.9. Οι Θέσεις τον ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΝΕΩΝ για την Παιδεία, την Εκπαίδευση, τον Πολιτισμό, τον Αθλητισμό

9. Για την Παιδεία
Πιστεύουμε ότι η Παιδεία αποτελεί ένα θεμελιώδες κεφάλαιο της κάθε κοινωνίας και ένα ζήτημα με ουσιαστική σημασία τόσο για την ποιότητα της ζωής των ανθρώπων που την αποτελούν όσο και για την επιβίωση της ίδιας της κοινωνίας.
Η παιδεία είναι πνευματική καλλιέργεια, είναι νοοτροπία, είναι τρόπος σκέψης, είναι στάση ζωής. Η παιδεία καθορίζει το πώς βλέπουμε και το πώς νοιώθουμε για τον εαυτό μας,
τους γύρω μας και τον υπόλοιπο κόσμο για την πατρίδα μας και για το περιβάλλον το πώς ερμηνεύουμε το σύνολο των εμπειριών, των σκέψεων και των συναισθημάτων μας.
Πιστεύουμε ότι η παιδεία μας, η Ελληνική παιδεία, πρέπει να στηριχθεί και να διαφυλαχθεί για να εξασφαλίσουμε την επιβίωση μας στο βάθος του χρόνου και θεωρούμε ότι προς την κατεύθυνση αυτή μπορεί να αξιοποιηθεί το σύστημα της εκπαίδευσης .
Θεωρούμε ακόμα ότι η παιδεία μας μπορεί να αποτελέσει το μέσο της πολιτιστικής μας επέκτασης, μέσω της επαφής ανθρώπων από άλλα κράτη με τον πολιτισμό και την κουλτούρας μας και της επίδρασης τους σε αυτούς. Σε αυτό το πλαίσιο πιστεύουμε πως θα πρέπει να προωθήσουμε την παιδεία μας στο εξωτερικό με προτεραιότητα τις χώρες που ιστορικά υπήρξε Ελληνική παρουσία, τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις ΗΠΑ και τον Καναδά, την Αυστραλία, την Ινδία, την Ιαπωνία και την Κίνα.

9.1. Για την Εκπαίδευση
Πιστεύουμε ότι η εκπαίδευση πρέπει να ξεφύγει από τη νοοτροπία της απλής μεταφοράς γνώσεων και δεξιοτήτων, από τη στείρα αποστήθιση για τις εξετάσεις εισαγωγής στα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα. Πιστεύουμε ότι η εκπαίδευση πρέπει να ξαναβρεί
τον παιδαγωγικό, το μορφωτικό και τον κοινωνικό της ρόλο. Να στοχεύει στο να προετοιμάσει τους αυριανούς Έλληνες πολίτες, να καλλιεργήσει τη δημιουργικότητα τους και να τους εφοδιάσει με κριτική σκέψη. Να τους εμφυτεύει τις αξίες και τα ιδανικά του
Ελληνικού πνεύματος, του ανθρωπισμού, της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης, της δημοκρατίας και της περιβαλλοντικής συνείδησης.
Πιστεύουμε ότι η εκπαίδευση αποτελεί επένδυση για την κάθε κοινωνία, επένδυση στο μέλλον της και στους ανθρώπους που την αποτελούν και θα την αποτελέσουν και θεωρούμε ότι η εκάστοτε Ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να επενδύει ουσιαστικά στην Εκπαίδευση. Στο πλαίσιο αυτό θεωρούμε ότι θα πρέπει να θεσμοθετηθεί ότι τα κονδύλια για την εκπαίδευση θα ανέρχονται σταθερά στο 5% του κάθε Κρατικού Προϋπολογισμού, κάτι που αποτελεί πάγιο αίτημα όλου του εκπαιδευτικού κόσμου.

9.2. Για τη Βασική Εκπαίδευση
Πιστεύουμε ότι στη σημερινή εποχή, που οι νέες γνώσεις συσσωρεύονται ταχύτατα και οι περισσότερες από αυτές ξεπερνιόνται το ίδιο γρήγορα, ο ρόλος της βασικής παιδείας έγκειται στο να δώσει στο μαθητή αφενός μεν τις γνώσεις εκείνες που η αλήθεια τους δεν
μεταβάλλεται στο χρόνο, αφετέρου δε να τον εφοδιάσει με μία νοοτροπία και ένα τρόπο σκέψης που θα του επιτρέπει να διαχειρίζεται τις νέες πληροφορίες και να τις οργανώνει με τρόπο που να είναι λειτουργικές για τον ίδιο και το περιβάλλον του. Στο πλαίσιο αυτό
θεωρούμε ότι είναι αναγκαία η συνολική αναθεώρηση του προγράμματος σπουδών του Δημοτικού, του Γυμνασίου και του Λυκείου, με βάση τα ισχύοντα στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έπειτα από διάλογο ειδικών και της κοινωνίας, και με στόχο τη δημιουργία κριτικής σκέψης στους μαθητές.

9.3. Για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Πιστεύουμε ότι η τριτοβάθμια εκπαίδευση στη χώρα μας υποβαθμίζεται διαρκώς τα τελευταία χρόνια και ότι η κατάσταση της είναι πια οριακή και δραματική, κάτι που απεικονίζεται με σαφήνεια στις θέσεις που κατέχουν τα εκπαιδευτικά μας ιδρύματα στην παγκόσμια σειρά αξιολόγησης των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.
θεωρούμε ότι η Δημόσια Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μας χρειάζεται γενναία αύξηση της χρηματοδότησης της.
θεωρούμε ότι τα Δημόσια Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά μας Ιδρύματα χρειάζονται:
• βελτίωση των υποδομών και των εγκαταστάσεων τους, σύμφωνα με τα διεθνώς ισχύοντα πρότυπα για κάθε τομέα σπουδών.
• αναβάθμιση του προγράμματος σπουδών τους, με βάση τα ισχύοντα σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
• δημιουργία πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών συνδεδεμένων μεταξύ τους, με την Εθνική Βιβλιοθήκη και με διεθνείς βάσεις δεδομένων και περιοδικών, που μέσω διαδικτύου θα είναι συνεχώς στη διάθεση των φοιτητών.
• ουσιαστική αξιολόγηση των πανεπιστημιακών και τεχνολογικών ιδρυμάτων και του προσωπικού τους, κατά κλάδου σπουδών, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αλλά και την πιστοποίηση της ποιότητας των παρεχομένων μορφωτικών υπηρεσιών.
• συνεχή αξιολόγηση τους, για την πιστοποίηση της ποιότητας μορφωτικών υπηρεσιών που παρέχονται από αυτά.
• έλεγχο των οικονομικών τους και κοινωνική λογοδοσία για τον τρόπο που χρησιμοποιούν την αυτοδιοίκηση τους.
• εφαρμογή συστήματος συγκριτικής βαθμολογίας για την με βάση ακαδημαϊκά κριτήρια αναβάθμιση των σπουδών και τη πρόβλεψη για δυνατότητα αλλαγής τομέα ή τμήματος από τους φοιτητές που έκαναν λάθος επιλογή και δεν μπορούν να προχωρήσουν σε ένα συγκεκριμένο τομέα.

9.4. Για το Πανεπιστημιακό Άσυλο
Πιστεύουμε ότι ο σκοπός του πανεπιστημιακού ασύλου είναι η προστασία της ελεύθερης διακίνησης των ιδεών, το  αναγνωρίζουμε ως θεσμό με ιδιαίτερη σημασία για την κοινωνία μας και θεωρούμε ότι πρέπει να προστατεύεται αποτελεσματικά από όλους όσους το απειλούν, είτε με καταπάτηση είτε με κατάχρησή του.
Το πρόβλημα μπορούν να επιλυθούν άμεσα και αποτελεσματικά, με την ίδρυση ενός ειδικού Σώματος Φύλαξης Πανεπιστημιακών Χώρων που θα υπάγεται στον αποκλειστικό έλεγχο των Πρυτανικών Αρχών του κάθε πανεπιστημίου.
Θεωρούμε ακόμα ότι θα πρέπει να ενεργοποιούνται οι προβλεπόμενες από το νόμο διατάξεις για το Πανεπιστημιακό Άσυλο, που επιτρέπουν τη δυνατότητα επέμβασης της αστυνομίας έπειτα από σχετικού αίτημα των πανεπιστημιακών αρχών και εισαγγελική παραγγελία σε περιπτώσεις εγκλημάτων κατά της σωματικής ακεραιότητας ή της ζωής και γενικά πράξεις ιδιαίτερου κακουργηματικού χαρακτήρα, κάθε φορά που τα φοιτητικά ή πανεπιστημιακά όργανα δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν επαρκώς ή αποδεδειγμένα αδυνατούν να προστατεύσουν το Πανεπιστημιακό Άσυλο από τις δράσεις ανθρώπων που δεν έχουν την ιδιότητα του φοιτητή και δεν σχετίζονται με το φοιτητικό κίνημα.

9.5. Για τη Φοιτητική Μέριμνα
Πιστεύουμε ότι το δικαίωμα στη Δημόσια Τριτοβάθμια Εκπαίδευση πρέπει να είναι προσιτό σε όλους και να υπάρχει ιδιαίτερη κρατική μέριμνα για τα παιδιά που προέρχονται από οικογένειες που δεν μπορούν να υποστηρίξουν οικονομικά τη φοίτηση τους.
Πρέπει να θεσπιστεί ένα σύγχρονο πλαίσιο φοιτητικής μέριμνας, που να παρέχει οικονομική υποστήριξη σε όσους φοιτητές το έχουν ανάγκη να παρέχει το δικαίωμα της δωρεάν σίτισης σε όλους τους φοιτητές, ιδίως σε όσους σπουδάζουν σε πόλεις μακριά από τον τόπο κατοικίας των γονέων τους καθώς και κάρτα δωρεάν εισιτηρίου για τις αστικές μετακινήσεις στη πόλη που σπουδάζουν.

9.6. Για τα Μη-κρατικά Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
Πιστεύουμε ότι η αναγνώριση της πραγματικότητας της ελευθερίας των Ελλήνων να σπουδάσουν σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του κόσμου επιθυμούν και ο αριθμός των παιδιών μας που κάνουν χρήση αυτής της δυνατότητας, δείχνουν ότι η πρόβλεψη του άρθρου 16 του συντάγματος μας για «απαγόρευση της ίδρυσης μη-κρατικών ιδρυμάτων
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» στην Ελλάδα είναι πια ξεπερασμένη και ανεδαφική. Στο πλαίσιο αυτό συμφωνούμε καταρχήν με την πρόταση αναθεώρησης αυτού του άρθρου του συντάγματος από την επόμενη βουλή.
Στο νόμο αυτό προτείνουμε ότι για να χορηγείται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας σε ένα μη-κρατικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα πρέπει αυτό να πληρεί μια σειρά από κριτήρια:
α) οικονομικά που θα παρέχουν εγγυήσεις στους φοιτητές του για την ολοκλήρωση των σπουδών που θα ξεκινήσουν σε αυτό
β) λειτουργικά ως προς τις υποδομές το προσωπικό και την πιστοποίηση της ποιότητας των υπηρεσιών εκπαίδευσης που θα παρέχει
ν) εκπαιδευτικά ως προς την εναρμόνιση των προγραμμάτων του με τα ισχύοντα στα ανάλογα δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης
δ) κοινωνικά, με τη συμφωνία του να διαθέτει τουλάχιστον το 15% των θέσεων των σπουδαστών τους σε υπότροφους που θα εισάγονται από τις γενικές εισαγωγικές εξετάσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση
ε) την πιστοποίηση των πτυχίων από το ΔΟΑΤΑΠ, όπως συμβαίνει και με τους φοιτητές που σπουδάζουν στο εξωτερικό.

9.7. Για την Επιστημονική Έρευνα
Πιστεύουμε ότι η έρευνα για την προώθηση της επιστημονικής γνώσης αποτελεί ένα αναπόσπαστο μέρος της όλης εκπαιδευτική διαδικασίας και θεωρούμε ότι η υστέρηση του συγκεκριμένου τομέα σε όλα τα δημόσια ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αποτελεί μέρος της συστηματικής υποβάθμισης τους και άμεση συνέπεια της υπό-χρηματοδότησης τους και των ελλείψεών τους σε επιστημονικό προσωπικό.
Η χρηματοδότηση και η ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας στην Ελλάδα αποτελεί ένα θέμα με ζωτική σημασία για την όλη αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας μας. Θεωρούμε ακόμα ότι είναι ουσιαστική ανάγκη να ληφθούν όλα τα ανάλογα μέτρα και να δοθούν τα κατάλληλα κίνητρα προκειμένου η πανεπιστημιακή και η τεχνολογική εκπαίδευση προπτυχιακή και μεταπτυχιακή να συνδεθούν ξανά με την επιστημονική έρευνα, τόσο προς την κατεύθυνση των θετικών επιστημών όσο και προς την κατεύθυνση των θεωρητικών σπουδών.

9.8. Για τον Πολιτισμό και την Παράδοση
Ο πολιτισμός, η παράδοση και η γλώσσα μας αποτελούν εθνικά και κοινωνικά αγαθά καθώς και ένα κεφάλαιο για την επιβίωση της Ελλάδας σε δύσκολους καιρούς, τόσο του παρελθόντος όσο και του παρόντος και του μέλλοντος.
Ο πολιτισμός, η παράδοση και η γλώσσα μας αποτελούν ζωντανούς οργανισμούς και όχι μουσειακά εκθέματα, πηγή έμπνευσης, μάθησης και δημιουργίας.
Η πολιτική της χώρας μας για τον πολιτισμό, την παράδοση και τη γλώσσα μας αποτελεί ένα θέμα ξεχωριστής εθνικής σημασίας, πρέπει να ασκείται με τη μεγαλύτερη δυνατή συμφωνία των κομματικών παρατάξεων πάνω σε ένα κοινά αποδεκτό πλαίσιο καλλιέργειας και προβολής της πολιτιστικής μας παράδοσης, προώθησης της πνευματικής και καλλιτεχνικής δημιουργίας στη χώρα μας, αναβάθμισης της καλλιτεχνικής παιδείας στο εσωτερικό και αξιοποίηση των δυνατοτήτων για την προώθηση των Ελληνικών σπουδών στο εξωτερικό.
Θεωρούμε ότι η εκάστοτε κυβερνητική αρχή για τον πολιτισμό σήμερα το Υπουργείο Πολιτισμού, πρέπει να αναδιοργανωθεί και να εφοδιαστεί με όλα τα απαραίτητα μέσα για την προώθηση μιας διακομματικής προσυμφωνημένης κατά τα ανωτέρω πολιτικής, που θα στοχεύει στο να ξαναδώσει στη χώρα μας τη θέση που δικαιωματικά της ανήκει, μια θέση ανάμεσα στην πολιτιστική και στην πνευματική πρωτοπορία των χωρών όλου του κόσμου.

9.9. Για τον Αθλητισμό
Θεωρούμε ότι η πραγματική δύναμη του αθλητισμού φαίνεται από τη δύναμη του να συνεγείρει και να συγκινεί την ευρύτερη κοινωνία όπως στην περίπτωση μιας εθνικής αθλητικής επιτυχίας.
Πιστεύουμε ότι ο αθλητισμός αποτελεί ένα κοινωνικό αγαθό και πρέπει το δικαίωμα της πρόσβασης όλων των πολιτών σε αυτόν να υποστηρίζεται ενεργά, να προστατεύεται και να διασφαλίζεται ιδιαίτερα εκείνων που είναι περισσότερο εκτεθειμένοι σε κίνδυνους αποκλεισμού τους από αυτό, όπως των μεσηλίκων, των χρόνιων ασθενών και των ΑΜΕΑ.
Θεωρούμε ότι η σημερινή πραγματικότητα του επαγγελματικού αθλητισμού δεν μπορεί να παραγνωρίζεται και να καταδικάζεται αλλά να εντάσσεται σε ένα πλαίσιο γενικότερης ανάπτυξης του αθλητισμού ως μέσο για την προώθηση της δημιουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων και προγραμμάτων μαζικού ερασιτεχνικού αθλητισμού.

Β.10. Οι Θέσεις τον ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΝΕΩΝ για τις Επικοινωνίες, τις Συγκοινωνίες και τη Ναυτιλία

10.1. Για τις Επικοινωνίες
Πιστεύουμε ότι η ύπαρξη ενός συστήματος ελεύθερων, απρόσκοπτων, ασφαλών και ποιοτικών επικοινωνιών αποτελεί ένα βασικό ανθρώπινο δικαίωμα, μία πρωταρχική κρατική υπευθυνότητα και μια απαραίτητη προϋπόθεση ανάπτυξης της κοινωνίας και της οικονομίας μας.

10.2. Για τη Σταθερή Τηλεφωνία και τον ΟΤΕ
Πιστεύουμε ότι ο ΟΤΕ πρέπει να παραμείνει υπό δημόσιο έλεγχο, να διατηρήσει τον κοινωνικό και εθνικό του ρόλο στις νέες συνθήκες της ελεύθερης επικοινωνιακής αγοράς, και παράλληλα να προσαρμοσθεί στις συνθήκες αυτές. Θεωρούμε ακόμα αναγκαία την θέσπιση αξιοκρατικών και ειδικών κριτηρίων για τις προσλήψεις του στελεχιακού του δυναμικού, την επέκταση και τη βελτίωση των υπηρεσιών του καθώς και την ανάπτυξη του με στρατηγικές συμμαχίες για την επέκταση του στις γειτονικές μας χώρες.

10.3. Για την Ηλεκτρονική Επικοινωνία και το Διαδίκτυο
Πιστεύουμε ότι η πρόσβαση στις υπηρεσίες ηλεκτρονικής επικοινωνίας αποτελεί δικαίωμα του κάθε πολίτη το οποίο το κράτος οφείλει να του παρέχει παντού και κάθε στιγμή.
Οι σύγχρονες τεχνολογίες ηλεκτρονικής επικοινωνίας μπορούν να προσφέρουν τη βάση για ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης και ένα εργαλείο για τη προώθηση της συμμετοχής των πολιτών στον δημόσιο βίο της χώρας μας.
Θεωρούμε ακόμα ότι πρέπει να στηριχθεί η δημιουργία προηγμένων ηλεκτρονικών δικτυακών υποδομών σε όλη τη χώρα και να προωθηθεί η δημιουργία ευρυζωνικών δικτύων για την παροχή ενοποιημένων υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας, γρήγορου διαδικτύου και τηλεόρασης με μικρό κόστος και μία σύνδεση.

10.4. Για την Ταχυδρομική Επικοινωνία και τα ΕΛΤΑ
Θεωρούμε απαραίτητη την ύπαρξη και τη διατήρηση του κοινωνικού ρόλου των ΕΛΤΑ και των υπηρεσιών ταχύ-μεταφορών στην κάθε γειτονιά σε κάθε χωριό και σε κάθε νησί της Ελλάδος.
Θεωρούμε ότι τα ΕΛΤΑ και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο πρέπει να παραμείνουν υπό δημόσιο έλεγχο να διατηρήσουν τον κοινωνικό και εθνικό τους ρόλο στις νέες συνθήκες της ελεύθερης αγοράς των υπηρεσιών αλληλογραφίας και παράλληλα να προσαρμοσθούν σε αυτές τις συνθήκες.

10.5. Για τις Συγκοινωνίες και τις Μεταφορές
Πιστεύουμε ότι η ύπαρξη ενός συστήματος ελεύθερων ασφαλών και ποιοτικών συγκοινωνιών και μεταφορών αποτελεί ένα βασικό ανθρώπινο δικαίωμα μία πρωταρχική κρατική υπευθυνότητα και μια απαραίτητη προϋπόθεση ανάπτυξης της κοινωνίας και της οικονομίας μας.
Θεωρούμε ότι η Ελλάδα μπορεί, λόγω της γεωγραφικής της θέσης και πρέπει, με τη δημιουργία όλων των απαραίτητων υποδομών να αποτελέσει το διαμετακομιστικό κέντρο της ευρύτερης περιοχής.
Θεωρούμε ότι λόγω της εθνικής σημασίας των μεταφορών και των συγκοινωνιών πρέπει όλες οι σχετικές υποδομές να είναι στην ιδιοκτησία και υπό την διαχείριση του κράτους, ανεξάρτητα από τη μορφή χρηματοδότησης της κατασκευής τους.

10.6. Για τις Οδικές Συγκοινωνίες και Μεταφορές
Πιστεύουμε ότι η επάρκεια και η ασφάλεια του οδικού δικτύου είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την ικανοποιητική και εύρυθμη διεξαγωγή των οδικών συγκοινωνιών και μεταφορών.
Θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει άμεση αναβάθμιση και επέκταση του υπάρχοντος οδικού δικτύου με προτεραιότητα στην ανακατασκευή όσων σημείων έχουν χαρακτηρισθεί επικίνδυνα στις ακριτικές περιοχές και σε αυτές που στερούνται εύκολης πρόσβασης.
Θεωρούμε ακόμα ότι στο πλαίσιο της άμεσης αύξησης δυναμικότητας του οδικού μας δικτύου θα πρέπει να ληφθούν μια σειρά μέτρων για την προώθηση της μετατόπισης εμπορικού φορτίου από τις οδικές μεταφορές προς άλλους τρόπους μεταφοράς που έχουν μικρότερο κόστος και είναι φυσικότεροι προς το περιβάλλον.

10.7. Για την Οδική Ασφάλεια
Πιστεύουμε ότι η οδική ασφάλεια αποτελεί θέμα εθνικής σημασίας δεδομένων των γεγονότων της ύπαρξης του δημογραφικού προβλήματος και της απώλειας ανθρωπίνων ζωών κάθε χρόνο που σε αριθμό αναλογούν στον πληθυσμό μιας μικρής Ελληνικής πόλης.
Ακόμα πιστεύουμε ότι η αύξηση της οδικής ασφάλειας πρέπει να καταστεί βασική εθνική προτεραιότητα, με στόχο τη δραστική μείωση των θανάτων και των τραυματισμών από τροχαία ατυχήματα.
Θεωρούμε ότι πρέπει να ληφθούν μια σειρά από μέτρα για να αυξηθεί η ασφάλεια των οδικών μετακινήσεων με  προτεραιότητα στην άμεση ανακατασκευή των σημείων του οδικού μας δικτύου που έχουν χαρακτηρισθεί σαν «καρμανιόλες» και στην αποκατάσταση ελλείψεων και σφαλμάτων στην οδική σήμανση.

10.8. Για τις Σιδηροδρομικές Συγκοινωνίες και Μεταφορές
Πιστεύουμε ότι οι σιδηροδρομικές συγκοινωνίες αποτελούν ένα τομέα που μέχρι σήμερα ποτέ δεν αξιοποιήθηκε σε βαθμό ανάλογο των άλλων ευρωπαϊκών χωρών και αυτό είναι κάτι που θεωρούμε ότι θα πρέπει να αλλάξει και θεωρούμε ότι οι σιδηροδρομικές συγκοινωνίες πρέπει να αναβαθμιστούν να γίνουν αξιόπιστες και να ληφθούν μια σειρά από μέτρα που θα στρέψουν προς αυτές σημαντικό μέρος της οδικής συγκοινωνίας και τον κύριο όγκο της εμπορευματικής μεταφορικής δραστηριότητας της χώρας. Θεωρούμε ότι το εθνικό μας σιδηροδρομικό δίκτυο πρέπει να αναπτυχθεί για να καλύψει όλη τη χώρα. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να κατασκευαστούν γραμμές σύνδεσης όλων των βασικών λιμανιών της χώρας, των μεγάλα)ν βιομηχανικών περιοχών και των εμπορευματικών κέντρων με το εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο και να δρομολογηθούν ειδικά σιδηροδρομικά πορθμεία για σύνδεση με την Ευρώπη και τις χώρες της Μέσης Ανατολής.

10.9. Για τις Ακτοπλοϊκές Συγκοινωνίες και μεταφορές
Πιστεύουμε ότι οι ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες αποτελούν μια ζωτική ανάγκη για την Ελλάδα και ένα ουσιαστικό παράγοντα διατήρησης και ανάπτυξης όλων των κοινωνικών και των οικονομικών δραστηριοτήτων των νησιών μας.
Το δίκτυο των ακτοπλοϊκών μας συγκοινωνιών και μεταφορών πρέπει να επανασχεδιαστεί από την αρχή και σε νέα βάση με στόχο την καθημερινή σύνδεση όλων των νησιών την μείωση των τιμών των ναύλων και την ελάττωση του χρόνου των δρομολογίων.

10.10. Για τη Ναυτιλία
Πιστεύουμε ότι είμαστε ένα έθνος με μεγάλη ναυτική παράδοση που θα πρέπει να διαφυλαχθεί και να αυξηθεί ακόμα περισσότερο.
Θεωρούμε ότι θα πρέπει να δοθούν κίνητρα για την ένταξη όλων των Ελληνόκτητων πλοίων υπό την Ελληνική Ναυτική Σημαία.

10.11. Για το Ναυτικό Επάγγελμα
Πιστεύουμε ότι λόγω μιας σειράς από χρόνια προβλήματα το ναυτικό επάγγελμα έχει πάψει να αποτελεί πόλο επαγγελματικής έλξης δημιουργώντας κινδύνους για τη βάση της ναυτικής μας παράδοσης.
Θεωρούμε ότι θα πρέπει να εκπονηθεί και να εφαρμοστεί ένα πρόγραμμα προσέλκυσης των νέων στο ναυτικό επάγγελμα, να αναβαθμιστεί η ναυτική εκπαίδευση και να ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας των Ελλήνων ναυτικών.

10.12. Για την Εμπορική Ναυτιλία
Πιστεύουμε πως το γεγονός ότι η Ελληνόκτητη Ναυτιλία κατέχει σταθερά μία από τις πρώτες θέσεις στον κόσμο ενώ η Ελληνική Σημαία Ναυτιλίας δεν κατέχει αντίστοιχη θέση.
Θεωρούμε ότι πρέπει να ληφθούν μια σειρά από μέτρα που θα προωθούν την ποιότητα, την ανταγωνιστικότητα και την ανάρτηση της Ελληνικής Σημαίας Ναυτιλίας στοχεύοντας στο να φέρουν την Ελλάδα στην πρώτη θέση της παγκόσμιας ναυτιλίας.

10.13. Για τα Λιμάνια μας
Θεωρούμε ότι οι οργανισμοί διαχείρισης των λιμανιών, (ΟΛΠ, ΟΛΘ, κλπ), πρέπει να παραμείνουν υπό δημόσιο έλεγχο και να διατηρήσουν τον εθνικό και κοινωνικό τους ρόλο.
Ακόμα, να εκσυγχρονιστούν με μια σειρά από παραγωγικά έργα που θα στοχεύουν στην ανάπτυξη βιομηχανιών και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας στη χερσαία περιοχή του λιμένα και στη βελτίωση της διεθνούς τους θέσης.

10.14. Για τη Ναυπηγική Βιομηχανία
Πιστεύουμε ότι για τη χώρα μας ο τομέας της ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας έχει στρατηγική σημασία και πρέπει να ληφθούν μια σειρά από μέτρα που θα ενισχύσουν τις συναφείς επιχειρήσεις και θα τον αποκαταστήσουν στη θέση που είχε μέχρι πριν από μερικά χρόνια.

Β.11. Οι Θέσεις του ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΝΕΩΝ για το Περιβάλλον, τη Χωροταξία και την Ενέργεια

11.1 Περιβάλλον Χωροταξία και Ενέργεια
Πιστεύουμε ότι το Περιβάλλον αποτελεί έναν ουσιαστικό παράγοντα τόσο για τη διατήρηση όσο και για την ποιότητα της ανθρώπινης ζωής και για αυτό θεωρούμε πως οφείλουμε να το αντιμετωπίζουμε ως ένα βασικό κοινωνικό αγαθό που πρέπει να διαφυλάσσεται και να προστατεύεται.

11.2. Έλλειψη Περιβαλλοντικής Συνείδησης στους Έλληνες
Θεωρούμε ότι το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό πρόβλημα της Ελλάδας είναι πως δεν υπάρχει ανεπτυγμένη περιβαλλοντική συνείδηση στην ελληνική κοινωνία .
Πιστεύουμε ότι η ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης στον Έλληνα πολίτη αποτελεί μια απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική αντιμετώπιση όλων των υπολοίπων περιβαλλοντικών προβλημάτων.

11.3. Περιβαλλοντική Μόλυνση
Πιστεύουμε ότι η μόλυνση του περιβάλλοντος στην Ελλάδα, ατμοσφαιρική, εδαφική και υδατική, αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα και τείνει να γίνει ανεξέλεγκτη λόγω της έλλειψης υποδομών, ελεγκτικού πλαισίου και περιβαλλοντικής συνείδησης στους πολίτες.
Θεωρούμε ότι θα πρέπει να ληφθούν μια σειρά από κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής μόλυνσης με προτεραιότητα στην κατεύθυνση της περιστολής των ρυπογόνων δραστηριοτήτων στα επίπεδα της βιομηχανίας των  γεωργικών καλλιεργειών της διαχείρισης των απορριμμάτων και των αστικών λυμάτων και της χρήσης των ιδιωτικών αυτοκινήτων αντί των μέσων μαζικής μεταφοράς, στις μεγάλες πόλεις της χωράς μας.

11.4. Η Διαχείριση των Απορριμμάτων
Η κρατική πολιτική της διαχείρισης των απορριμμάτων που υπάρχει σήμερα θα πρέπει να αλλάξει προς την κατεύθυνση της κατάργησης των Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων και της αντικατάστασης τους από μεγάλες μονάδες  επεξεργασίας, ανακύκλωσης και ενεργειακής εκμετάλλευσης των απορριμμάτων που θα καλύπτουν τις ανάγκες μιας ή περισσοτέρων γειτονικών περιφερειών, σε αναλογία με τον πληθυσμό και την έκταση τους. Πιστεύουμε επίσης ότι η ανακύκλωση των απορριμμάτων θα πρέπει να ανατεθεί στην τοπική αυτοδιοίκηση και πιο συγκεκριμένα στους δήμους και τις κοινότητες, προκειμένου τα όποια οφέλη από την ανακύκλωση να παραμένουν σε αυτούς και κατ επέκταση στους ίδιους τους πολίτες. Μπορεί δηλαδή η ανακύκλωση των απορριμμάτων να αποτελέσει ένα ακόμη έσοδο για την τοπική  αυτοδιοίκηση ελαφρύνοντας έτσι τα δημοτικά τέλη των ήδη βεβαρημένων νοικοκυριών.

11.5. Για τα Δάση
Πιστεύουμε ότι τα λίγα εναπομείναντα δάση μας αποτελούν έναν εθνικό θησαυρό που θα πρέπει καταρχάς να οριοθετηθεί με βάση τα πραγματικά σημερινά δεδομένα και στη συνέχεια να προστατευτεί με αυστηρά μέτρα. Για το λόγο αυτό θεωρούμε ότι η Γενική Διεύθυνση Δασών θα πρέπει να μεταφερθεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και να ενισχυθεί ο τεχνοκρατικός ρόλος της με στόχο τη γενικότερη περιβαλλοντική αναβάθμιση της χώρας μας.

11.6. Για το Υδάτινο Περιβάλλον
Πιστεύουμε ότι η θάλασσα οι λίμνες και τα ποτάμια της χώρας μας είναι εθνικό κεφάλαιο που θα πρέπει να οριοθετηθεί και να προστατευτεί.
Για τις θάλασσες μας θεωρούμε ότι θα πρέπει να ολοκληρωθεί ο καθορισμός των προστατευόμενων θαλάσσιων περιοχών και να προωθηθεί η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής στρατηγικής για το θαλάσσιο περιβάλλον.
Για το υδάτινο περιβάλλον γενικότερα, θεωρούμε ότι θα πρέπει να περιοριστεί η επιβάρυνση και η μόλυνση τους από αστικά λύματα, από βιομηχανικά απόβλητα και από γεωργικές απορροές, μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο διαχείρισης τους που θα είναι φιλικότερο στο περιβάλλον.

11.6. Για τη Χωροταξία
Πιστεύουμε ότι η Ελλάδα χρειάζεται ένα καινούργιο χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό που θα λαμβάνει υπόψη του τη σημερινή πραγματικότητα των χρήσεων της γης το αναπτυξιακό πρόγραμμα της χώρας μας και την προστασία της φυσικής και πολιτισμικής μας κληρονομιάς. Μέσα στο πλαίσιο αυτό θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη η το συντομότερο δυνατόν, ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου, του δασολογίου και η καταγραφή των χρήσεων της γης σε όλη τη χώρα παράλληλα με τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού μηχανισμού πρόληψης και ελέγχου των αλλαγών στις χρήσεις της γης, της παράνομης κατάτμησης της γης και της αυθαίρετης δόμησης.

11.7. Για την Ενέργεια και τον Ενεργειακό Σχεδιασμό
Πιστεύουμε ότι ο έλεγχος και η διαθεσιμότητα των πηγών ενέργειας θα αποτελέσει ένα κυρίαρχο θέμα στο μεσοπρόθεσμο μέλλον λόγω του «φαινομένου του θερμοκηπίου» και της εξάντλησης των κοιτασμάτων των υδρογονανθράκων. Για το λόγο αυτό θεωρούμε ότι η χώρα μας χρειάζεται ένα νέο ενεργειακό σχεδιασμό που θα βασίζεται στη χρήση των ανανεώσιμων και των εγχώριων πηγών ενέργειας που θα είναι φιλικότερος προς το περιβάλλον και που θα στοχεύει στην ενεργειακή μας ανεξαρτησία και στην αναβάθμιση της χώρας μας σε ενεργειακό κόμβο της ευρύτερης περιοχής μας.

11.8. Για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Θεωρούμε ότι επειδή η Ελλάδα είναι μια χώρα με μεγάλη ηλιοφάνεια, ισχυρούς ανέμους και ικανότητα σημαντικής γεωργικής παραγωγής, είναι ταυτόχρονα και μία χώρα με ιδιαίτερα μεγάλο δυναμικό στους τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό θεωρούμε ότι θα πρέπει να καταστεί εθνική μας προτεραιότητα η μεγίστη δυνατή ανάπτυξη και εκμετάλλευση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η υπέρβαση των ποσοτικών στόχων που έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο των δεσμεύσεων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.

11.9. Για τις Εγχώριες Πηγές Ενέργειας
θεωρούμε ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα με σημαντικές εγχώριες ενεργειακές πηγές που όμως οι κυβερνήσεις είτε δεν τολμούν να εκμεταλλευτούν, όπως τα πετρελαϊκά κοιτάσματα του Αιγαίου, είτε υποχρησιμοποιούν και δυσφημίζουν, όπως τα πλούσια κοιτάσματα λιγνίτη.
Πιστεύουμε ότι πρέπει επιτέλους να τολμήσουμε να ασκήσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και να ξεκινήσουμε πραγματικές έρευνες για τον πληρέστερο εντοπισμό και την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου που είναι γνωστό ότι υπάρχουν στη χώρα μας. Πιστεύουμε ότι πρέπει, επιτέλους, να υπάρξει εκσυγχρονισμός των λιγνιτικών σταθμών, ώστε να γίνουν παραγωγικότεροι και περισσότερο φιλικοί προς το περιβάλλον.

11.10. Για το Φυσικό Αέριο
Το φυσικό αέριο είναι ένα καύσιμο οικονομικότερο και φιλικότερο για το περιβάλλον και πως η χρήση του θα πρέπει να προωθηθεί ενεργά στη χώρα μας και να προσεγγίσει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
Πρέπει να θεσπιστούν κίνητρα για την επέκταση των δικτύων και την ίδρυση νέων επιχειρήσεων παροχής φυσικού αερίου στις περισσότερες περιοχές της χώρας μας, τη χρήση του σε όλα τα οχήματα των δημοσίων υπηρεσιών και των δήμων, τη χρήση του από τα αγροτικά μηχανήματα και τα αλιευτικά σκάφη, καθώς και τη διεύρυνση της χρήσης του
φυσικού αερίου ως, εναλλακτικού προς το πετρέλαιο, μέσου θέρμανσης σε όλες τις μεγάλες πόλεις.

11.11. Για την Ηλεκτρική Ενέργεια
Πιστεύουμε ότι η ΔΕΗ πρέπει να παραμείνει υπό δημόσιο έλεγχο, να διατηρήσει τον κοινωνικό και εθνικό της ρόλο στις νέες συνθήκες της ελεύθερης ενεργειακής αγοράς και παράλληλα να προσαρμοσθεί στις συνθήκες αυτές με τη βελτίωση των υπηρεσιών της καθώς και την ανάπτυξη της με στρατηγικές συμμαχίες για την επέκταση της στις γειτονικές μας χώρες.

*Οι θέσεις του κόμματός μας μπορεί να διαφοροποιηθούν ή και να αλλάξουν ανάλογα με τις τρέχουσες εξελίξεις ώστε να είναι πάντα επίκαιρες.