Τι πιστεύουμε

Home » Τι πιστεύουμε

1. ΠΡΩΤΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ – ΑΦΥΠΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Όραμά και δέσμευση του ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΝΕΩΝ, είναι η ενεργοποίηση των ζωντανών δυνάμεων της κοινωνίας μας – των Νέων Πολιτών, που έχουν απογοητευτεί από την παλαιοκομματική συμπεριφορά. Επίκεντρο της δράσης του ο ισχυρός συμμέτοχος πολίτης. Στόχος της πολιτικής του να γίνει η χοάνη ζύμωσης σύγχρονων ιδεών και καταλύτης σύγκλισης των δυνάμεων της κοινωνίας. Η ευθύνη του ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΝΕΩΝ είναι τόση, όση η προσδοκία του κάθε Νέου Έλληνα συμπολίτη μας.

2. ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ – ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Όραμά και δέσμευση του ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΝΕΩΝ, είναι μια σύγχρονη ευημερούσα πατρίδα. Στόχος της πολιτικής του είναι η ποιοτική διακυβέρνηση – αντιπολίτευση , η μεταρρύθμιση της κοινωνίας και η επανίδρυση του κράτους ώστε να καταστεί ευέλικτο, λιγότερο δαπανηρό, επιτελικό και αποτελεσματικό στην επίλυση των προβλημάτων των πολιτών.

3. ΤΡΙΤΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ

Όραμά και δέσμευση του ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΝΕΩΝ, είναι η ανάπτυξη, η κοινωνική δικαιοσύνη, και συνοχή και η δίκαιη κατανομή του εθνικού εισοδήματος. Στόχος της πολιτικής του η Κοινωνική Οικονομία της Αγοράς όπου η συνεχής εξέλιξη και ανάπτυξη θα στηρίζεται στη διαμόρφωση συνθηκών ελεύθερου ανταγωνισμού, στη διατήρηση του Κοινωνικού Προσώπου του Κράτους, την αντιμετώπιση της ανεργίας, την προστασία του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης.

4. ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ – ΙΣΟΤΙΜΗ ΕΝΕΡΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Όραμά και δέσμευση του ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΝΕΩΝ, είναι μια Ελλάδα ενεργό μέλος μιας ισχυρής ΕΕ.. Η αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων να συμβάλει στην ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας, στην αντιμετώπιση της ανεργίας και τη δημιουργία νέων δυνατοτήτων για τους Έλληνες πολίτες.

5. ΠΕΜΠΤΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ

Όραμά και δέσμευση του ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΝΕΩΝ είναι η επίτευξη Ευρωπαϊκής Λύσης στο Κυπριακό. Η Ευρωπαϊκή Λύση είναι η λύση που θα οδηγήσει σε ένα Πολιτειακό Σύστημα που θα εδράζεται στις αρχές, τις αξίες, το σύστημα δικαίου και τους μηχανισμούς ασφάλειας και λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Λύση θα εξασφαλίσει σε όλους τους κατοίκους της πατρίδας μας, τα δικαιώματα, τις ελευθερίες, την ευημερία και την ασφάλεια που απολαμβάνουν όλοι οι λαοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Λύση θα καταστήσει την Κύπρο υπόδειγμα Ελεύθερης, Ευημερούσας και Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας στα πρότυπα των κρατών μελών της Ένωσης.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Το ΚΟΜΜΑ ΝΕΩΝ έχει επεξεργαστεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα θέσεων και προτάσεων για όλες τις πτυχές της σημερινής πραγματικότητας της πατρίδας μας.

Ακολουθούν 21 επιλεγμένες προτάσεις στρατηγικής για τη μεταρρύθμιση και ανάπτυξη του τόπου μας

1. Επανίδρυση της Δημόσιας Διοίκησης σ’ ένα λιγότερο δαπανηρό, δίκαιο, αμερόληπτο, έντιμο, ευέλικτο και αποτελεσματικό κράτος.

2. Μεταρρύθμιση των κοινωνικών θεσμών και λειτουργιών για αντιμετώπιση της κοινωνικής ανοχής και της αποστασιοποίησης και απραξίας των πολιτών.

3. Μεθοδική καταπολέμηση της διαφθοράς και του εγκλήματος σε όλα τα επίπεδα και βαθμίδες.

4. Ενίσχυση και αποκατάσταση της Μεσαίας Τάξης που αποτελεί ραχοκοκαλιά της κοινωνίας και της οικονομίας.

5. Σημαντική μεταβίβαση πόρων και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων στην τοπική αυτοδιοίκηση.

6. Στήριξη της υπαίθρου και της αγροτικής ανάπτυξης μέσα από προγράμματα εναλλακτικών καλλιεργειών και αγροτουρισμού.

7. Ανάπτυξη Ηλεκτρονικής Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης από το κράτος.

8. Τεχνολογικός εκσυγχρονισμός, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των πολύ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

9. Παροχή κινήτρων για ένταξη των γυναικών και των νέων στην παραγωγική δραστηριότητα. Δημιουργία συνθηκών απασχόλησης για όλους.

10. Δημιουργία Ενιαίων Φορέων για Τρόφιμα, Περιβάλλον και Ποιότητα ζωής.

11. Δημιουργία σύγχρονης τεχνολογικής και ερευνητικής υποδομής περιφερειακής εμβέλειας.

12. Δημιουργία ευρωμεσογειακής γραμματείας για προώθηση των πολιτικών και οικονομικών σχέσεων

13. Αναβάθμιση του Συντονιστικού Φορέα Υποδοχής και Εξυπηρέτησης Μεγάλων Επενδύσεων .ν Ε.Ε. και Μεσογειακών χωρών.

14. Δημιουργία ανεξάρτητου Φορέα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Κονδυλίων και Προγραμμάτων.

15. Σχεδιασμός αποτελεσματικών μέτρων για στήριξη των κοινωνικά αδύνατων πολιτών .

16. Δημιουργία σύγχρονης ιατρικής υποδομής με εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα στην πρωτοβάθμια περίθαλψη και ανάπτυξη ιατρικών υπηρεσιών τριτοβάθμιας περίθαλψης από τα κρατικά νοσηλευτήρια.

17. Ανθρωποκεντρική εκπαίδευση με εισαγωγή της βιωματικής μάθησης και της παραγωγικής χρήσης της τεχνολογίας από μαθητές και εκπαιδευτικούς.

18. Θεσμοθέτηση Ανεξάρτητης Αρχής που να εποπτεύει την ισότητα, την ισοτιμία και τις ίσες ευκαιρίες για όλους τους πολίτες, ειδικά τα άτομα με πολλαπλές ανάγκες όπως ΑΜΕΑ, συνταξιούχοι, πολύτεκνοι κ.ά.

19. Καταρτισμός σχεδίου για προαγωγή του αθλητισμού και του πολιτισμού σε στοιχεία κοινωνικής συνοχής και ανάπτυξης.

20. Σύσταση “Επιστημονικού Συμβουλίου Πρόληψης” για αντιμετώπιση των ναρκωτικών, της εγκληματικής και παραβατικής συμπεριφοράς.

21. Δημιουργία “Υπουργείου Απόδημου Ελληνισμού” για αξιοποίηση του δυναμικού των αποδήμων. Ο εντός και εκτός συνόρων Ελληνισμός είναι σήμερα περίπου 20.000.000. Ο Ελληνισμός της Διασποράς παραμένει κοιμώμενος γίγαντας. Δύναμη πολιτική, οικονομική, εντονότατα εθνική αφήνεται ανενεργός και αχρηστευμένος. Μπορεί να μετεξελιχθεί σε πυρηνική ισχύ της χώρας, καθοριστική για την εθνικοαμυντική μας θωράκιση.